• English

Inzile AB:s (publ) listningsemission tecknades till 131 procent

Inzile AB (publ) (”Inzile” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission inför listning på Nasdaq First North om 45,1 MSEK har tecknats till 59,1 MSEK, motsvarande cirka 131 % fördelat på cirka 1 000 tillkommande aktieägare. Teckningar har erhållits från allmänheten, från parter som lämnat teckningsåtaganden, från institutioner samt genom kvittning av tidigare upptagna lån … Läs mer…

Svenska fonden Thyra Hedge A investerar i IPO-aktuella Inzile AB

Intresset att delta i Inziles pågående IPO-emission, med sista teckningsdag den 11 juni 2019, har hittills varit stort. Bolaget har sedan tidigare säkrat 37,5 MSEK (cirka 83 procent) av den totala emissionen om 45,1 MSEK genom teckningsförbindelser från ett antal privata och institutionella investerare, däribland Bring AB (5 MSEK) samt styrelse och ledning (10,6 MSEK). … Läs mer…

Vivianne Holm investerar och tar plats i Inziles styrelse

Styrelseproffset Vivianne Holm tar plats i elfordonsföretaget Inziles styrelse och investerar i samband med Inziles pågående nyemission. Vivianne är sedan tidigare engagerad i två andra cleantech-bolag, Climeon och Meva Energy. Hon ser ett kraftigt växande intresse för klimatbesparande teknik. – Inziles lansering och notering kunde inte ha bättre timing. Intresset för kvalitetsbolag inom klimatbesparande teknik är enormt, och särskilt intressanta blir bolag … Läs mer…

Nyheter och Media: Dagens Industri

Svenska Inzile, som har utvecklat ett nytt eldrivet transportfordon, rullar in på småbolagslistan First North i slutet av juni. Bolaget har lockat Bring, som ingår i norska Posten, att investera 5 miljoner kronor för att bli både delägare och kund. De första fordonsleveranserna ska ske redan i år. ”Vi har målet att 2025 använda oss … Läs mer…

Bring investerar i Inzile

Bring, en del av Posten Norge-koncernen investerar fem miljoner i det svenska cleantech-företaget Inzile som utvecklat en utsläppsfri lätt lastbil som är helt eldriven. Investeringen är en del av den nyemission om 45,1 mkr som Inzile genomför. Totalt har Inzile erhållit teckningsförbindelser från institutionella och privata investerare uppgående till 37,6 mkr (83% av emissionen). Nu … Läs mer…

IPO-emission Nasdaq First North

Cleantechföretaget Inzile AB offentliggör prospekt inför IPO-emission med efterföljande listningsansökan till Nasdaq First North. Läs mer på IR-sidan!

Kallelse till årsstämman i Inzile AB (publ)

Aktieägarna i Inzile AB (publ), org.nr 556907-0070, (”Inzile” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 kl. 15.00 hos Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30. Årsstämman den 25 april 2019 har således ställts in och flyttats till 21 maj 2019 i enlighet med denna kallelse. Läs kallelsen i … Läs mer…

Nyheter och Media: Veckans Affärer

Vägen ligger öppen för deras gröna citylastbil – när fossildrivna transporter förbjuds i städer I sex års tid har en ny svensk ellastbil utvecklats i tysthet av en fysiker i Västervik. Nu tar Ragnar Åhgren och hans son upp kampen med biljättarna om att skapa framtidens smarta städer. Tajmingen för serieentreprenörerna Ragnar Åhgren och hans son Klas Åhgren kunde inte … Läs mer…

Inzile är Better World Developer 2019

Eldrivet arbetsfordon ska minska belastning i utsatta miljöer Inzile är Better World Developer 2019. Det Västervikbaserade startup automotiveföretaget Inzile AB med sitt innovativa eldrivna arbetsfordon, PRO4, är mottagare av i3tex Better World Developer Award 2019. I samband med utmärkelsen följer 20 000 kr som skänks till Stiftelsen Hållbara Hav Östersjön. Utmärkelsen har instiftats av i3tex för att … Läs mer…

Nyheter och Media: Västerviks-Tidningen

I höst tillverkas de första ellastbilarna VÄSTERVIK Elbilstillverkaren Inzile, tidigare Carvia, växlar nu upp och planerar för kraftig expansion de närmaste åren. ”År 2022 kommer 70-75 personer att arbeta i företaget, varav merparten i produktionen i Västervik”. Det säger företagets vd Ragnar Åhgren, själv bosatt i Västervik sedan 14 år. – För närvarande finns vi på … Läs mer…