• English

Nyheter och Media: Dagens Industri

Svenska Inzile, som har utvecklat ett nytt eldrivet transportfordon, rullar in på småbolagslistan First North i slutet av juni.

Bolaget har lockat Bring, som ingår i norska Posten, att investera 5 miljoner kronor för att bli både delägare och kund.

De första fordonsleveranserna ska ske redan i år.

”Vi har målet att 2025 använda oss helt av förnybar energi för våra byggnader och fordon. I dag klarar inte bilindustrin att möta efterfrågan på eldrivna transportfordon. Vi tror att det är en marknad som kommer att växa stort och därför är investeringen i Inzile strategiskt viktig för oss. Den ger oss möjlighet att vara med och påverka utformningen av fordonen och vi tror på avkastning”, säger Thomas Tscherning, koncernchef i Bring.

Bring har 1 500 fordon i trafik i Sverige och endast 5 är eldrivna av märket Nissan e-NV200 samt 130 fordon som går på biogas och HVO. Nu har Bring beställt fem fordon från Inzile i första skedet och har kontrakt på att köpa fordon löpande under de kommande tre åren. Fordonen kommer att användas för paketdistribution inom e-handeln.

”De lämpar sig för citymiljöer”, säger Thomas Tscherning.

För Inzile innebär Brings inträde ett stort lyft. Det Västerviksbaserade bolaget, med utvecklingskontor i Göteborg och säljkontor i Stockholm, har hittills fört en relativt anonym tillvaro. Bolaget startades 2012 av Hansi Kobe, designer med 30 års erfarenhet av elbilar från bland annat Kina. I slutet av 2014 kom nuvarande huvudägare och vd:n, Ragnar Åhgren, in. Han var tidigare delägare i hörselhjälpmedelsföretaget Comfort Audio som såldes till det schweiziska börsbolaget Sonova.

”Pengarna jag fick från den affären har jag plöjt ner i Inzile. Jag har lagt in drygt 40 miljoner kronor”, säger han.

Nu gör Inzile en nyemisson på 45,1 miljoner där man redan har säkrat 37,6 miljoner (83 procent). Största ägare förblir Ragnar Åhgren och hans son Klas Åhgren och styrelseordföranden Johan Svärd. Bring Express Sveriges ägarandel blir drygt 4 procent. Emissionen görs publik i samband med listning på Nasdaq First Northdär handelsdebuten är planerad till 27 juni. Teckningskursen är satt till 9,55 kronor.

”Vi noterar bolaget av tre skäl. För att få in kapital, bli mer kända och visa att vi är seriösa och då är det bra att tvingas vara transparenta”, säger Ragnar Åhgren.

Fordonet som heter PRO4 är en eldriven lätt lastbil som kan användas både som budbil och som arbetsfordon. Den kan utrustas med flak, skåp eller trailer och det går att montera snöblad och saltspridare. Fordonet har en maxhastighet på 50 kilometer i timman och en räckvidd på 12 eller 24 mil beroende på batteristorlek. Riktpriset är 395.000 kronor.

”En fördel är att fordonet är smalt, 1,6 meter, vilket gör att framkomligheten ökar”, säger Ragnar Åhgren.

Förutom de fem första fordonen till Bring har Inzile beställningar på ytterligare tre fordon till kommuner. Fordonen, som består av standardkomponenter, ska byggas i en lokal i Västervik. På sikt kommer det att leda till fler jobb. I dag har Inzile runt 10 anställda samt lika många konsulter.

”Vi kommer att ha behov av närmare 100 personer”, säger Ragnar Åhgren.

Enligt Inziles produktionsplan ska man bygga 60 fordon under fjärde kvartalet och öka till 200 nästa år för att 2022 vara uppe i 1.000 fordon.

”Vi har en nisch mellan golfbilar och de större fordonen så jag är säker på att det finns efterfrågan”, säger Ragnar Åhgren.

Källa: Dagens Industri, Karin Olander
https://www.di.se/nyheter/svenskt-elfordon-lockar-posten-och-rullar-in-pa-first-north/