• English

Byggd för framtiden

Fossilfria lösningar för ett hållbart samhälle.

Inzile möjliggör hållbar tillväxt i stadsområden

InziIe utvecklar eldrivna modulära arbetsfordon för transport och service i stadsmiljöer. Förbränningsmotortrafik genererar mer än två tredjedelar av utsläppen av kväveoxid i de flesta större städer och nästan hälften av de totala växthusgasutsläppen. Det är därför fler städer stänger sina vägar för förbränningsmotorer för att istället vända sig till fossilfria alternativ. Inzile erbjuder en nyckel till låsta städer.

Fossilfri är det enda långsiktigt hållbara alternativet för trafik och transport

Inzile bygger starka, modulära, fossilfria fordon som minskar föroreningar och buller i våra stadsmiljöer.