• English

Kallelse till årsstämman i Inzile AB (publ)

Aktieägarna i Inzile AB (publ), org.nr 556907-0070, (”Inzile” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 kl. 15.00 hos Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11, Stockholm.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.

Årsstämman den 25 april 2019 har således ställts in och flyttats till 21 maj 2019 i enlighet med denna kallelse.

Läs kallelsen i sin helhet på vår IR-sida:
Inzile – Kallelse årsstämma 2019