• English

Aktien

NASDAQ FIRST NORTH STOCKHOLM


Nasdaq First North

Inziles aktie är noterad på Nasdaq First North, en marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag.
Aktiens namn är Inzile och den handlas på vanligt sätt via banker och fondkommissionärer som Nordnet och Avanza.


Certified Advisor

Alla företag noterade på Nasdaq First North har en Certified Advisor, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare. FNCA Sweden AB är Inziles certified advisor

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
info@fnca.se
08-528 00 399
fnca.se

Finansiella dokument

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.


Insynshandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.


Aktieägare

Aktieägarlista Inzile AB, per 14/6 2019*

Aktieägare Antal aktier Andel (%)
TOTAL 12,485,644 100.00%
Alioth AB (Ragnar Åhgren) 5,540,597 44.38%
Klas Åhgren (privat och via Maxander Group AB) 847,813 6.79%
JSDS Capital AB (Johan Svärd) 560,000 4.49%
Bring Express Sverige AB 523,560 4.19%
Nordnet Bank 512,913 4.11%
Avanza Bank 500,319 4.01%
SE Pettersson Invest AB 489,424 3.92%
Övriga aktieägare (cirka 1 000) 3,511,018 28.12%

* Uppskattad lista, registrering hos Bolagsverket pågår för närvarande av totalt 5 386 125 aktier.


Aktiekapitalets utveckling
Händelse Registreringsdatum Förändring aktiekapital Ackumulerat aktiekapital Antal aktier Ackumulerat antal aktier Kvotvärde
Nyemission 06/02/2014 20,000.00 70,000.00 200 700 100.00
Nyemission 12/07/2017 70,000.00 140,000.00 700 1,400 100.00
Fondemission 13/04/2018 420,000.00 560,000.00 0 1,400 400.00
Split 1: 4000 13/04/2018 0.00 560,000.00 5,598,600 5,600,000 0.10
Nyemission 06/03/2019 108,067.00 668,067.00 1,080,670 6,680,670 0.10
Nyemission 28/05/2019 41,884.90 709,951.90 418,849 7,099,519 0.10
Nyemission Under registrering 472,500.00 1,182,451.90 4,725,000 11,824,519 0.10
Övertilldelning Under registrering 66,112.50 1,248,564.40 661,125 12,485,644 0.10