Integritetspolicy

För att säkerställa att order, service, applikationer, support, förfrågningar och andra väsentliga aktiviteter hanteras ordentligt och snabbt, hanterar Inzile AB (publ) data elektroniskt.

Följaktligen vill Inzile AB (publ) informera om vårt dataskydd och integritetspolicy. Policyn baseras på de villkor som finns i EU:s nya lagstiftning, dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan läsa vår fullständiga policy i PDF-format:
Inzile – Privacy Policy