Senaste nytt från Inzile kommer här!

2021-06-21

Inzile har tecknat villkorat avtal om förvärv av spanska företaget QEV Tech Holdings

MÅN, JUN 21, 2021 08:00 CET

Inzile AB (publ) (“Inzile”) har ingått ett villkorat avtal om att förvärva 50% av det spanska företaget QEV Tech Holdings (“QEV Holdings”), som i sin tur är delägare i det spanska företaget QEV Technologies SL (“QEV Tech”).

Avtalet kräver att nedanstående villkor uppfylls, i första hand godkännande av Inziles aktieägare vid extra bolagsstämma samt godkännande av Nasdaq First North Growth Market. Vid bolagsstämman kommer Inzile föreslå att aktier emitteras för att möjliggöra för den strategiska investeraren, tillika internationella elmobilitetskoncernen eFashion Championship PTE Ltd (“eFC”), att förvärva 63% av aktierna i Inzile. eFC äger 100% av aktierna i QEV Holdings och Enrique Bañuelos de Castro äger 100% av aktierna i eFC. Syftet med eFC: s förvärv är att genom Inzile att etablera en ledande europeisk hub för elfordon och att säkra nödvändiga resurser för en global expansion. Avtalet är villkorat till att följande kriterier uppfylls:

Godkännande av Inziles aktieägare vid extra bolagsstämma
Godkännande av Nasdaq First North Growth Market, med undantag eller inget behov av ett uppköpserbjudande (OPA). Endast med detta krav kommer transaktionen att genomföras, motiverad av den föreslagna industriella planen som gynnar alla parter och minoritetsaktieägare.

Bekräftelse på att QEV Holdings äger och kontrollerar 51% av QEV Tech och att intäkter och resultat från QEV Tech kommer att konsolideras in i Inzile

Med denna allians siktar Inzile på att bli det ledande företaget inom elmobilitetsmarknaden i Europa samt en viktig aktör på den nordamerikanska marknaden. Detta kommer att åstadkommas genom en framtida etablering av en juridisk enhet och dotterbolag i USA. QEV Techs immateriella rättigheter avseende den nordamerikanska marknaden kommer att överföras till Inzile AB (publ). Ledningen för Inzile kommer att kvarstå i Sverige.

– Detta avtal hjälper Inzile att bli ledande inom lösningar för elmobilitet på internationell nivå. QEV Techs ingenjörer och deras breda erfarenhet av utveckling av elfordon utgör en solid plattform för vår globala expansion, säger Ragnar Åhgren, huvudägare och styrelseledamot i Inzile. Enrique Bañuelos investerar i elmobilitetslösningar, fastigheter och finanssektorn och vi kommer att kunna nyttja hans erfarenhet och nätverk på globala marknader – främst i USA, Sydamerika och Asien, fortsätter Ragnar Åhgren.

– För vår koncern är Inzile den perfekta plattformen för att konsolidera europeiska elmobilitetsföretag och genomföra internationella joint ventures, företrädesvis i USA och Sydamerika, säger Enrique Bañuelos, ägare till Bendinat Group. Framtiden kräver design  av elmobilitetslösningar som marknaden och konsumenterna efterfrågar, genom nya kommersiella, finansiella och digitala kanaler, fortsätter Enrique Bañuelos.

Nyckeltal från QEV Techs reviderade finansiella rapport 2018 (2017):

Omsättning                   12 589 555  (7 031 715) EUR
Rörelseresultat                  937 555  (1 080 212) EUR
Årets resultat                     883 902     (799 998) EUR
Balansomslutning           6 520 625  (3 240 894) EUR

För ytterligare information:
Ragnar Åhgren, huvudägare & styrelseledamot i Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89 eller läs mer på vår Q&A här.

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021 kl. 08.00 CET.

Om Inzile
Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.
Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, 08-528 00 399, info@fnca.se.
För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

Om QEV Technologies E-MOBILITY WORLD
QEV Technologies är världsledande inom integrering av elmobilitetslösningar. QEV Technologies är ett teknikföretag specialiserat på design och produktion av elfordon. Företaget är innehavare av den exklusiva FIA-licensen för ERX-mästerskapet (rallycross) och ett EXTREME championship team och har också deltagit i ledningen av Mahindra- och Kina-lag i FIA Formula E, världens första helelektriska racingserie. Med sin ackumulerade erfarenhet och know-how syftar den till att revolutionera marknaden för elbilslösningar.
www.qevtech.com

Om Group eFashion Championship PTE. LTD
eFC ägs av grundaren av ABB Formula E Championship, Enrique Bañuelos de Castro, som ger tillgång till intressenter på marknaden för elmobilitet. eFashionChampionship (eFC) är en elhypercar racingserie som samarbetar med världens mest kända lyxvarumärken. Mästerskapet syftar till att fokusera på det ökade medvetandet avseende hållbarhet, i samarbete med de mest inflytelserika varumärkena och individerna. eFC ökar även attraktionen för elfordon hos s.k. high-net-worth individuals, vilket i sin tur accelererar utvecklingen av elfordonsindustrin som helhet.