Nu finns Inzile i Dalarna. Vi välkomnar PT:s Motor i Falun som ny återförsäljare

2021-05-27

PT:s Motor säljer maskiner och redskapsbärare för park och grönyteskötsel för kommuner och företag. Ägarna Peter och Maria Tinnerholm har drivit firman sedan 1988 och är experter inom sitt område.

“Inom grönyteskötsel märker vi att det allt oftare efterfrågas batteridrift på maskiner och verktyg. Bostadsföretag har ofta mål att vara fossilfria framåt 2025. Samma är det för offentlig förvaltning som har krav på eldrift. Det här påverkar såklart vilka produkter vi behöver ha i sortimentet” säger Peter.

“Eldrivna arbetsfordon ligger helt rätt i tiden och vi är glada att kunna bidra till omställningen” fortsätter han.

För ett par veckor sedan körde Peter en liten turné lokalt i Falun och Borlänge och bilen rönte stor uppmärksamhet bland kunder och andra.

Inzile och Pro4 tror jag kommer passa perfekt till våra kunders behov. Bilarna är flexibla, säkra och fungerar bra för ändamålen. Det är dessutom riktigt kul att bilarna tillverkas i Sverige” avslutar Peter.

Vill du provköra Pro4 i Dalarna, hör av dig till Peter på PT:s Motor: https://ptsmotor.se/