Inzile och Tier nu i Linköping

2021-03-24

Tier Mobility placerar ut 250 el-sparkcyklar i Linköping. För att administrera dessa har de till sin hjälp en eldriven lätt lastbil, Pro4, från Inzile. Samarbetet mellan Inzile och Tier Mobility är väl inarbetat och de två företagen har tillsammans utvecklat en lösning för att kunna ta hand om Tier Mobilitys el-sparkcyklar.  Ellastbilen är anpassad för att kunna hämta och serva Tier Mobilitys fordon och den klarar att lasta 100 utbytbara batterier. Det gör att allt kan ske med en och samma ellastbil vilket avsevärt minskar antalet körningar som behövs för att hålla rätt servicenivå. Linköpings ambitiösa klimatmål stämmer bra överens med Inziles vision om den hållbara staden, med elektriska arbetsfordon.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

TIER Mobility är Europas ledande aktör inom mikromobilitet med målet: “Change mobility for good”. Företaget är en drivande kraft bakom förändringen inom transportsektorn med siktet inställt på att reducera biltrafik i städerna genom att tillhandahålla ett brett utbud av elektriska fordon.