Inzile sjösätter partnerprogram i Sverige och Norge och första återförsäljare att kliva ombord är Mera Maskin AB

2021-05-24

Inzile har sedan årsskiftet upplevt att intresset från lokalt starka aktörer inom fordonsförsäljning ökat markant.

Den starka efterfrågan från återförsäljarledet har bidragit till Inziles beslut att bredda försäljningskanalerna för att snabbt möta kundernas efterfrågan, som hittills har utgjorts av direktförsäljning. Nu utvidgas modellen till att omfatta partnerskap med ett antal utvalda återförsäljare i prioriterade regioner i Sverige och i Norge.

– Intresset för fossilfria arbetsfordon ökar kraftigt just nu då många faktorer samspelar, kommenterar Ragnar Åhgren, Inziles VD. Antalet förfrågningar om samarbete och partnerskap från lokalt starka aktörer ökar konstant från i princip alla regioner i Sverige och Norge, fortsätter Ragnar Åhgren.

Först ut som återförsäljare är västkustbaserade Mera Maskin AB som arbetar med försäljning och service i entreprenadbranschen med inriktning på park, golf och grönyteskötsel. Starka kundsegment är såväl den offentliga sektorn som privata små och större företag. Mera Maskin har som ledord och fokus att hjälpa sina kunder att minska klimatpåverkan.

-Inziles koncept ligger helt rätt i tiden med tanke på alla klimatfrågor vi måste hitta bra lösningar på, säger Fredrik Halldin, försäljningschef på Mera Maskin. Partnerskapet med Inzile förstärker vårt erbjudande. Ett riktigt arbetsfordon med kapacitet som en lätt lastbil öppnar upp för både fler kunder och nya branscher fortsätter Fredrik Halldin.

Inzile ser i Mera Maskin en stark aktör som sedan många år är väl förankrade på Västkusten, från Varberg i söder till Strömstad i norr via Trollhättan och Vänersborg.

-Vi har i Mera Maskin fått precis rätt förstärkning inom såväl försäljning som eftermarknad, i en av landets mest spännande regioner säger Anders Gabrielsson, försäljningschef på Inzile.