Inzile levererar fler fordon till LT Konsult

2021-03-05

I januari 2021 levererade Inzile den första eldrivna lastbilen till fastighetsbolaget LT Konsult i Västerås. Parterna hade dessförinnan gemensamt tagit fram en unik fossilfri lösning för sandspridning i bostadsområden. Efter en lyckad testperiod kommer LT Konsult beställa ytterligare ett eller två fordon för leverans under 2021.

Ellastbilen Inzile Pro4 klarar sex timmars körning i stadsmiljö med tung last bestående av en sandspridare med en totalvikt på 1 000 kg. Detta överträffar förväntningarna från tidigare beräkningar. LT Konsult sandar lokalt i Västerås och använder en sandspridare som med hjälp av GPS lägger ut rätt mängd material på rätt plats.

– Det är mycket tillfredsställande för oss att LT Konsults utvärdering av vår första ellastbil har fallit väl ut och att de redan nu lägger en uppföljningsorder, säger Anders Gabrielsson, försäljningschef på Inzile.

– Testning och utvärderingar av Inziles ellastbil har stärkt oss i vår uppfattning om att vi vill satsa på denna lösning i vår verksamhet, kommenterar Rickard Törnblom, ägare av LT konsult. Vi har ett stort engagemang i och lägger vikt vid att främja ny grön teknik samt prioritera leverantörer som har närproducerad tillverkning, fortsätter Rickard Törnblom.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.