Inzile är kvalificerade till HBV för service- och transportfordon

2019-11-12

I början av september 2019 kvalificerade sig Inzile till HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening) dynamiskt inköpssystem 18-116 Servicefordon. Avtalet omfattar idag 350 medlemsbolag och kvalificeringen omfattar service- och transportfordon upp till 3,5 ton. HBV agerar inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och genomför samordnade upphandlingar för produkter inom byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. HBV har idag drygt 180 ramavtal, de hjälper dagligen de 350 medlemsbolagen att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.  – Vi är stolta och glada över kvalificeringen och vi ser det som ett kvitto på att det behövs och efterfrågas allt fler elfordon och fossilfria alternativ idag. säger Ragnar Åhgren, VD på Inzile.  – Vi för ständigt en dialog med våra medlemsbolag, leverantörer och intressenter för att förstå behoven idag och för att kunna erbjuda det bostadsbolagen behöver i framtiden. Vi på HBV ser ett stort ökat intresse och behov av eldrivna arbetsfordon de kommande åren, säger Ville Gruner, avtalsansvarig på HBV. Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks bostadsbolag, fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar.