Första dagen på jobbet för vår nya VD, Daniel Wedberg

2021-06-01

Idag är det första dagen på jobbet för Inziles nya VD Daniel Wedberg. Vi har spännande tider framför oss och därför har vi tagit ett snack med Daniel om framtiden, om företaget och inte minst om honom själv.

“Det är med ödmjukt hjärta som jag tar över stafettpinnen från Ragnar Åhgren och nu får jag chansen att vårda och utveckla det fantastiska företag han skapat med alla engagerade medarbetare” säger Daniel.

Daniel kommer närmast från Scania men har även militär bakgrund som yrkesofficer i Försvarsmakten. Under sin tid på Scania har Daniel arbetat i hela värdekedjan från utveckling till affärsutveckling bland annat med att vara med och grunda Scania Growth Capital som investerar i och affärsutvecklar mindre företag. Med dessa relevanta erfarenheter är tjänsten som VD hos Inzile ett uppdrag som Daniel tar sig an med entusiasm.

“Att vara en uppstickare i fordonsbranschen är en rejäl utmaning men Inzile är perfekt positionerat för framtiden inom hållbara stadstransporter. Tillsammans med mitt starka intresse för hållbarhet och utvecklingen av framtidens logistik kan jag nu få hävstång på 18 års erfarenhet.“

Daniels intresse för miljö och människor är två starka drivkrafter hos honom.

“Visionen för mig handlar om hållbar logistik i städer och hållbar utveckling av människor. Tillsammans med alla medarbetare på Inzile får jag nu chansen att bidra till att den visionen omvandlas till verklighet. Vårt mål är att göra våra kunder mer lönsamma samtidigt som vi hjälper dem och samhället att nå sina hållbarhetsmål“

Daniel säger att viktiga nycklar till en framgångsrik fortsättning är en god företagskultur och gott ledarskap tillsammans med personalen.

“Ända sedan starten av min yrkeskarriär är jag skolad i ett ledarskap som bygger på att få ett lag att jobba mot samma mål och där alla vill se de andra lyckas. Varje andetag och handling ska syfta till att vi når dit vi vill. Jag kommer göra allt för att vi ska lyckas tillsammans”