Svenska Inzile erbjuder dig nu möjligheten att skräddarsy din egen el-lastbil online och därmed anpassa den till just dina behov. När du byggt din bil kan du enkelt välja mellan att få en offert eller att spara din konfiguration. 

Inziles el-lastbil finns i två olika modeller, Pro4 Van och Pro4 Work. Det som är skillnaden mellan de två modellerna är att Pro4 Van är en skåpmodell och att Pro4 Work är en flakmodell. Oavsett vilken modell du väljer så får du ett gediget svenskt hantverk, bilarna produceras i Småland, närmare bestämt i Västervik.

Inziles fordon är helt eldrivna och företaget har ett helhetstänk genom hela livscykeln vilket passar bra i en tid då miljö och hållbarhet blir allt viktigare frågeställningar. 

Fordonen är helt utsläppsfria och erbjuder styrka, räckvidd och flexibla modulära alternativ för olika tillämpningar. Stor vikt har också lagts vid ergonomi, komfort och säkerhet. Bilarna har kraftfulla motorer, ett starkt chassi och utmanar de traditionella föreställningarna om ett mindre elfordon. 

Är du redo att bygga din egen bil?

Du börjar med att välja modell. Är det en skåpmodell som är mest intressant så väljer du Pro4 Van. Om det är en flakmodell så utgår du ifrån Pro4 Work. I steg två väljer du påbyggnad, vilket innebär exempelvis längd på flaket, eventuell flaklåda eller gallergrind. Efter det är det dags att välja om du vill ha någon extrautrustning, såsom lampor, backkamera eller alkolås i bilen. Slutligen väljer du vilket batteri och färg du vill ha.

När du känner dig nöjd med ditt fordon väljer du om du vill spara din bil, kanske vill du visa den för någon, eller så begär du en offert från Inzile.

 

Inzile har tecknat ett ramavtal med Picsmart

Inzile har tecknat ett ramavtal med Picsmart

Inzile har tecknat ett ramavtal med Picsmart om leverans av eldrivna fordon av modellen Pro4 under 2020. Pro4 ska användas till distribution av dagligvaror hem till kunder. För Inzile innebär detta ett första steg in i ett nytt marknadssegment.

LÄS MER

Nu kan du skräddarsy din bil hos Inzile

Nu kan du skräddarsy din bil hos Inzile

Svenska Inzile erbjuder dig nu möjligheten att skräddarsy din egen el-lastbil online och därmed anpassa den till just dina behov. När du byggt din bil kan du enkelt välja mellan att få en offert eller att spara din konfiguration. 

LÄS MER