Mikael Mosesson, ny Senior Director Aftermarket hos Inzile

2021-06-04

Mikael Mosesson har vært Senior Director Aftermarket hos oss i Inzile siden 1. juni.

Han er profesjonell innen service og har enorm erfaring fra kjøretøysbransjen, og med overgripende ansvar for ettermarkedstjenestene våre har Mikael en nøkkelfunksjon. Vi vil gjerne gi en nærmere presentasjon av Mikael og høre hva han har å si om den nye jobben.

De første dagene i jobben har gitt ham et godt inntrykk.

‘‘Miljøet er trivelig, positivt og inkluderende. Det virker som det råder en bedriftskultur hvor alle vil hverandre vel og gjør sitt beste. Jeg var i Västervik på tirsdag og møtte de fleste medarbeiderne, og alle snakker om Inzile og jobben med et smil og mye varme. Det var utrolig inspirerende.”

Mikael Mosesson er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi med japansk. Sammen med en studiekamerat søkte han på en eksamensjobb i bearbeiding og produksjon hos Scania i Södertälje, og den ble innfallsporten til arbeidslivet.

‘‘I forbindelse med utdanningen var Scania en helt naturlig arbeidsplass for eksamensjobben. Jeg hadde ikke så høye forventninger, men allerede etter et par uker var jeg helt omvendt og begynte å snakke om selskapet som «vi». Jeg ble værende, og har så langt gjort karriere der. De fem første årene jobbet jeg i produksjonen hos Scania, delvis i tekniske stillinger, men også i lederstillinger”, sier Mikael.

Etter hvert følte han at han ville ha bredere kunnskaper, søkte seg til detaljsalg og havnet i Scanias ettermarkedsavdeling. Der var han blant annet med på å innføre et globalt servicekonsept og utvikle selskapets service- og verkstedsprosesser.

‘‘Jeg hadde god erfaring fra produksjon med høy grad av standardisering og systematisk forbedringsarbeid som fremgangsfaktorer, og det kunne også tilpasses servicenettverket. Det førte til at vi forbedret tjenestene våre og arbeidsmåten vår globalt, alltid med kunden i fokus. Å finne frem til og utvikle nye servicetjenester basert på kundens behov og med fokus på lønnsomhet for kunden oppsummerer de siste oppdragene jeg hadde for Scania”, sier Mikael.

Inziles ambisjoner for bærekraft og smarte byløsninger når det gjelder logistikk var det som først og fremst lokket ham til å si ja til jobben som Senior Director Aftermarket.

‘‘Det ånder av fremtid, det er et spennende produkt, og jeg tror jeg at jeg, med mine erfaringer, kan bidra til utviklingen av selskapet”, fortsetter han. ‘‘Det er veldig motiverende å være i et slikt miljø”

Mikael snakker engasjert om hvor stort potensial han mener Inzile har og om overgangen til fossilfritt som et ekspansivt og interessant felt.

‘‘Innen mitt felt handler det primært om at kunden ikke skal få utilsiktet nedetid. Ettermarkedsfunksjonen må kunne innføre proaktive serviceløsninger som gjør det mulig for kundene å fokusere på kjernevirksomheten og forebygge utilsiktede driftsforstyrrelser for virksomheten. Proaktivitet i stedet for reaktivitet. Det bygger helt og holdent på et sterkt samspill mellom for eksempel salg, service og teknikk.”

I jobbsammenheng beskriver han seg selv som ydmyk overfor oppgaven, en lagspiller som ser enkeltpersonene og en tilstedeværende leder.

‘‘Når du kan gi enkeltpersoner riktige forutsetninger og forstå hvilke behov de har blir 1+1=3. Det er det jeg brenner mest for. Og så er det selvsagt veldig viktig at vi kan le sammen og ha det gøy på jobb!”

Når jeg ber Mikael om å ta en titt i spåkulen og fortelle hvor selskapet befinner seg om fem år, svarer han:

‘‘Jeg tror og håper at Inzile er det naturlige førstevalget for kunder som vil skape et tydelig avtrykk innen bærekraftige byløsninger. Vi har også en bredere produktflora, kan levere innen flere segmenter og har tjenester som er gjennomarbeidet og koblet til produktene. Med en tydelig visjon, teamarbeid, innovasjon og motiverte medarbeidere kommer vi til å stå arm i arm og gjøre reisen mulig sammen.”