Inzile leverer unik ellastebil til Tier Mobility

2020-04-24

Denne uken leverer Inzile den første utslippsfrie lastebilen til elscooterselskapet Tier Mobility.

Inzile og Tier har sammen utviklet en spesialdesignet løsning for å håndtere Tiers elscootere som står utplassert rundt omkring i mange byer. El-varebilen klarer å laste cirka 100 utskiftbare batterier, flytte scootere som er feilplassert og hente hjem scootere som må repareres. Alt dette skjer med ett og samme kjøretøy, noe som markert øker effektiviteten og reduserer antall turer.

– Det er utrolig moro at Inzile kan levere en unik og spesialtilpasset løsning for det voksende markedet for elscootere, kommenterer Klas Åhgren, salgs- og markedssjef for Inzile. Vår el-varebil øker Tiers effektivitet og er samtidig fossilfri, fortsetter Klas Åhgren.

Fra og med januar 2020 er vi det første mikro-mobilitetsselskapet som er helt klimanøytralt. I tillegg til å redusere utslippene som er knyttet til lading, reduserer vi også utslippene fra produksjon, drift og transporter. Vår forpliktelse til å være klimanøytrale vil ikke bare tilgodese miljøet, men også sikre en livlig og holdbar fremtid.

-Den løsningen Inzile og Tier har utviklet sammen er et ledd i vårt arbeid for å bli mer effektive og verne om vårt bymiljø, kommenterer Lukas Samuelsson, Tiers General Manager i Sverige og Danmark.

Den nye løsningen vil nå bli testet i Uppsala og deretter evalueres. Inziles EU-godkjenning, som planlegges å være på plass i høst, kommer til å åpne opp muligheten for Tier til å bruke denne løsningen også andre steder i Europa.