Inzile leverer flere elektriske lastebiler til LT Konsult

2021-03-05

I januar 2021 leverte Inzile den første elektriske lastebilen til eiendomsselskapet LT Konsult i Västerås. Partene hadde før dette og i fellesskap utviklet en unik fossilfri løsning for sandstrøing i boligområder. Etter en vellykket testperiode kommer LT Konsult til å bestille ytterligere ett eller to kjøretøy for levering i 2021.

El-lastebilen Inzile Pro4 klarer seks timers kjøring i bymiljø med tung last bestående av en sandspreder med en totalvekt på 1 000 kg. Dette overoppfyller forventningene fra tidligere beregninger. LT Konsult strør lokalt i Västerås og benytter en sandspreder som ved hjelp av GPS legger ut riktig mengde materiale på riktig sted.

– Det er meget tilfredsstillende for oss at LT Konsults evaluering av vår første ellastebil har et godt resultat og at de allerede nå legger inn en oppfølgingsbestilling, sier Anders Gabrielsson, salgssjef i Inzile.

– Testing og evalueringer av Inziles el-lastebil har styrket oss i vår oppfatning om at vi vil satse på denne løsningen i vår virksomhet, kommenterer Rickard Törnblom, eier av LT konsult. Vi har et stort engasjement og legger stor vekt på å fremme ny grønn teknikk og prioritere leverandører som har nærproduserte produksjon, fortsetter Rickard Törnblom.

Inzile Pro4 er en elektrisk lett lastebil som er utviklet for å skape forutsetninger for smarte og fossilfrie byer. Elektriske arbeidskjøretøy (EUV) er et nisjesegment innenfor kjøretøyindustrien som ventes å vokse raskere de kommende årene. Blant kundegruppene merker vi oss eiendomsselskaper, transportvirksomheter, kommuner og parkforvaltere, samt e-handelsvirksomheter som vil eliminere utslippene i byene.