Inzile leverer elektriske kjøretøy til Picsmart

2020-05-13

Inzile leverer i dag en av de første serieproduserte Inzile-lastebilene av modellen Pro4 til Picsmart i tråd med den rammeavtalen som ble inngått i desember 2019.

El-lastebilen vil innledningsvis bli brukt i Stockholm, men målet er at den skal finnes i flere byer i Sverige før utgangen av året. Inzile og Picsmart har sammen utarbeidet en unik, skreddersydd skapløsning på Inziles chassis, noe som forenkler vareutleveringen fra den lokale butikken og maksimerer utnyttingsgraden for lette hjemmeleveranser.

– Vi er utrolig fornøyd samarbeidet med Picsmart og stolte over den løsningen vi sammen har arbeidet frem, sier Klas Åhgren, salgs- og markedssjef i Inzile. Vi ser frem til å følge Picsmarts fortsatte utvikling og ekspansjon, avslutter Klas Åhgren.

Picsmarts forretningsidé er å gjenlansere den lokale landhandelen, og har for dette formålet utviklet en teknisk plattform som forenkler prosessen for både kunder og de lokale kjøpmennene. Fossilfrie leveranser med elektrisk kjøretøy er en hjørnestein i bedriftens forretningsidé.

– Samtlige av Picsmarts kjøretøy, uansett om det er sykler eller lastebiler, skal være utslippsfrie. Inziles el-lastebiler passer derfor våre behov perfekt, og sammen arbeider vi for rene byer som ikke påvirker klimaet og bymiljøet, sier Picsmarts VD og grunnlegger Christopher Heybroek.

Inzile Pro4 er en elektrisk lett lastebil som er utviklet for å skape forutsetninger for smarte og fossilfrie byer. Elektriske arbeidskjøretøy (EUV) er et nisjemarked innenfor kjøretøyindustrien som ventes å vokse raskere de kommende årene. Blant kundegruppene merker vi oss eiendomsselskaper, transportvirksomheter og e-handelsvirksomheter som vil eliminere utslippene i byene, samt kommuner og parkforvaltere.