Inzile inngår rammeavtale med Ramudden for levering av el-varebiler

2020-10-05

Inzile har inngått en rammeavtale med Ramudden, som er en helhetsleverandør av arbeidsplassikkerhet i trafikkerte miljøer. I en første fase leveres seks elkjøretøy. El-varebilene vil bli brukt til utkjøring av materiell der plass og fremkommelighet er begrenset. Innledningsvis kommer kjøretøyene til å brukes i storbyregioner og så evalueres. Dette er det første skrittet for Ramudden inn i elbilverdenen, men sannsynligvis ikke det siste. Ramudden har også virksomhet i Sveriges naboland, f.eks. i Norge der elbiler står høyt i kurs.

Ramudden har et konsernovergripende mål om å redusere klimapåvirkningen. Dette forsøker vi å oppnå ved å effektivisere våre transporter og øke bruken av fossilfrie drivstoffer. Men alle valg er viktige, og valget å investere i ny teknikk og el-lastebiler er et bidrag for å redusere utslippene av drivhusgasser, sier Hans-Olov Blom, konsernsjef for Ramudden.

– Det er gledelig at stadig flere bransjer verdsetter våre elkjøretøy og det helhetskonseptet vi tilbyr, sier Inziles VD Ragnar Åhgren. Ramudden gir oss en mulighet til å vise hva våre kjøretøy er gode for innen logistikk rundt nybygging og entreprenørvirksomhet, fortsetter Ragnar Åhgren.

Inzile Pro4 er en elektrisk lett lastebil som er utviklet for å skape forutsetninger for smarte og fossilfrie byer. Elektriske arbeidskjøretøy (EUV) er et nisjesegment innenfor kjøretøyindustrien som ventes å vokse raskere de kommende årene. Blant kundegruppene merker vi oss eiendomsselskaper, transportvirksomheter, kommuner og parkforvaltere, samt e-handelsvirksomheter som vil eliminere utslippene i byene.