Første dag på jobb for vår nye administrerende direktør, Daniel Wedberg

2021-06-01

I dag er første dag på jobb for Inziles nye administrerende direktør, Daniel Wedberg. Vi har spennende tider i vente, og derfor har vi tatt en prat med Daniel om fremtiden, selskapet og ikke minst ham selv. 

‘‘Jeg tar over stafettpinnen etter Ragnar Åhgren med stor ydmykhet, og nå får jeg muligheten til å ta vare på og utvikle det fantastiske selskapet han har skapt, og alle de engasjerte medarbeiderne” sier Daniel. 

Daniel kommer fra Scania, men har også bakgrunn fra militæret, som yrkesoffiser i  Försvarsmakten. I løpet av tiden hos Scania, har Daniel jobbet i hele verdikjeden, fra utvikling til forretningsutvikling. Han var blant annet med på å starte Scania Growth Capital, som investerer i og utvikler mindre virksomheter. Med disse relevante erfaringene er stillingen som administrerende direktør for Inzile et oppdrag som Daniel tar på seg med entusiasme. 

‘‘Å være en utfordrer i kjøretøysbransjen er krevende, men Inzile er perfekt plassert for en fremtid innen bærekraftig bytransport. Nå kan jeg få fullt utbytte av den store interessen jeg har for bærekraft og utvikling av fremtidens logistikk, og av 18 års erfaring.” 

Daniels interesse for miljø og mennesker er to sterke drivkrefter for ham.

‘‘For meg handler visjonen om bærekraftig logistikk i byer og bærekraftig utvikling av mennesker. Sammen med alle medarbeiderne i Inzile får jeg nå muligheten til å bidra til at den visjonen blir virkelighet. Målet vårt er å gjøre kundene mer lønnsomme samtidig som vi hjelper dem og samfunnet med å nå bærekraftmål.” 

Daniel sier at en god bedriftskultur og god ledelse, sammen med de ansatte, er viktige nøkler til videre fremgang. 

‘‘Helt siden starten av yrkeskarrieren har jeg blitt skolert i ledelse som bygger på å få team til å jobbe mot samme mål og ønske at de andre skal lykkes. Hvert åndedrag og hver handling skal være rettet mot å komme dit vi vil. Jeg kommer til å gjøre alt for at vi skal lykkes sammen.”