Vill du utveckla morgondagens fossilfria lösningar?

Utsläppsfria och modulära lösningar för morgondagens behov

Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Bolaget utvecklar fossilfria, modulära transport- och servicelösningar för dagens och morgondagens behov. Nyckelfaktorer som driver på utvecklingen mot utsläppsfria fordon är länders krav på att uppfylla sina åtaganden om att minska utsläpp enligt Parisavtalet.

Lediga jobb

Det finns för närvarande inga lediga tjänster

Vår berättelse

Vi har en vision att alla framtida städer i världen är befriad från föroreningar och nedsmutsning från fossila bränslen. Vi vill bidra till den framtida smarta staden och förbättra livskvaliteten för att uppfylla nuvarande och framtida generationers krav på en ren stad. Inzile bygger elektriska arbetsfordon skapad för arbete. Och när vi säger skapad för arbete menar vi inte bara enstaka jobb i staden vi menar gjord för att arbeta för människor, gjord för att arbeta för planeten och gjort för att arbeta för en bättre framtid.

Från Anders Celsius termometer på 1700-talet till trepunktsbältet har Sverige länge varit ett land som föder innovation. Vårt utmanande nordiska klimat har tvingats oss att göra produkter som håller en hög kvalitet och som är beständiga över tid. Med 40 års erfarenhet i vårt team bygger vi nu elfordon som är starka, smarta och anpassningsbara.

Det lilla fordonet med de stora egenskaperna som levererar höga säkerhetsstandarder och modulär funktionalitet. Vårt fordon är gjort för att fungera för alla förare, alla städer och alla jobb.

Det är därför vår ambition lika enkel som den är sann; Inzile är gjord för att fungera – för dig, för din stad och för planeten som vi alla kallar hem.