Tier Mobility placerar ut 250 el-sparkcyklar i Linköping. För att administrera dessa har de till sin hjälp en eldriven lätt lastbil, Pro4, från Inzile. Samarbetet mellan Inzile och Tier Mobility är väl inarbetat och de två företagen har tillsammans utvecklat en lösning för att kunna ta hand om Tier Mobilitys el-sparkcyklar.  Ellastbilen är anpassad för att kunna hämta och serva Tier Mobilitys fordon och den klarar att lasta 100 utbytbara batterier. Det gör att allt kan ske med en och samma ellastbil vilket avsevärt minskar antalet körningar som behövs för att hålla rätt servicenivå. Linköpings ambitiösa klimatmål stämmer bra överens med Inziles vision om den hållbara staden, med elektriska arbetsfordon.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

TIER Mobility är Europas ledande aktör inom mikromobilitet med målet: “Change mobility for good”. Företaget är en drivande kraft bakom förändringen inom transportsektorn med siktet inställt på att reducera biltrafik i städerna genom att tillhandahålla ett brett utbud av elektriska fordon.

Inzile och Tier nu i Linköping

Inzile och Tier nu i Linköping

2021-03-24: Tier ställer ut 250 el-sparkcyklar i Linköping. För att administrera dessa har de till sin hjälp en eldriven lätt lastbil, Pro4, från Inzile. Linköpings ambitiösa klimatmål stämmer bra överens med Inziles vision om den hållbara staden, med elektriska arbetsfordon.

LÄS MER

Inzile leverar fler fordon till LT Konsult

Inzile leverar fler fordon till LT Konsult

2021-03-05: Efter en lyckad testperiod kommer LT Konsult beställa ytterligare ett eller två fordon för leverans under 2021. I januari levererade Inzile den första eldrivna lastbilen till fastighetsbolaget LT Konsult i Västerås. Parterna hade dessförinnan gemensamt tagit fram en unik fossilfri lösning för sandspridning i bostadsområden. 

LÄS MER

Inzile tecknar ramavtal med Ramudden

Inzile tecknar ramavtal med Ramudden

2020-10-05: Inzile har tecknat ett ramavtal med Ramudden, som är en helhetsleverantör av arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. I ett första skede levereras sex elfordon. Lastbilarna kommer användas till utkörning av material där utrymme och framkomlighet är begränsad. 

LÄS MER

Inzile levererar Brings första ellastbil

Inzile levererar Brings första ellastbil

2020-06-18: Denna vecka levererar Inzile den första utsläppsfria lastbilen till Bring. Den ska rulla på Stockholms gator.Bilen är det första konkreta resultatet av samarbetet mellan den svenska tillverkaren av klimatneutrala lastbilar Inzile och Bring. Posten Norge, som Bring är en del av, äger fyra procent av Inzile. Bring har hittills beställt fem lastbilar av Inzile.

LÄS MER