Inzile har erhållit en uppföljningsorder om 10 eldrivna lastbilar från elscooterföretaget Tier Mobility.

I juni levererade Inzile den första eldrivna lastbilen till Tier Mobility. Inzile och Tier hade dessförinnan tillsammans utvecklat en specialdesignad lösning för att hantera Tiers elscootrar som står utplacerade runt om i ett flertal städer. Inzile kommer nu leverera 10 ellastbilar av modell Pro4 i en uppföljningsorder från Tier. Två av lastbilarna levereras i december 2020 och resterande åtta fordon levereras under första kvartalet 2021.

Ellastbilen klarar att lasta cirka 100 utbytbara batterier, flytta scootrar som är felplacerade och hämta scootrar som behöver repareras. Allt detta sker med ett och samma fordon, vilket markant ökar effektiviteten och minskar antalet körningar. Den nya lösningen har under hösten testats av Tier i Uppsala och därefter utvärderats.

– Det är mycket tillfredsställande för oss att Tier Mobilitys tester och utvärdering av vår första ellastbil har fallit väl ut och att de nu läggar en uppföljningsorder om 10 fordon, säger Klas Åhgren, sälj- och marknadschef för Inzile.

– Våra tester och utvärderingar av Inziles ellastbil i Uppsala har stärkt oss i vår uppfattning om att vi vill satsa på denna lösning i vår verksamhet, kommenterar Lukas Samuelsson, Tiers General Manager i Sverige och Danmark. Utöver att minska utsläppen kopplade till laddning minskar vi dessutom utsläpp från produktion, drift och transporter, fortsätter Lukas Samuelsson.

Om Inziles fordon fungerar fortsatt väl i Tiers verksamhet i Sverige så öppnar det upp för ytterligare marknader där elscooterföretaget är aktivt.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

Inzile och Tier nu i Linköping

Inzile och Tier nu i Linköping

2021-03-24: Tier ställer ut 250 el-sparkcyklar i Linköping. För att administrera dessa har de till sin hjälp en eldriven lätt lastbil, Pro4, från Inzile. Linköpings ambitiösa klimatmål stämmer bra överens med Inziles vision om den hållbara staden, med elektriska arbetsfordon.

LÄS MER

Inzile leverar fler fordon till LT Konsult

Inzile leverar fler fordon till LT Konsult

2021-03-05: Efter en lyckad testperiod kommer LT Konsult beställa ytterligare ett eller två fordon för leverans under 2021. I januari levererade Inzile den första eldrivna lastbilen till fastighetsbolaget LT Konsult i Västerås. Parterna hade dessförinnan gemensamt tagit fram en unik fossilfri lösning för sandspridning i bostadsområden. 

LÄS MER

Inzile tecknar ramavtal med Ramudden

Inzile tecknar ramavtal med Ramudden

2020-10-05: Inzile har tecknat ett ramavtal med Ramudden, som är en helhetsleverantör av arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. I ett första skede levereras sex elfordon. Lastbilarna kommer användas till utkörning av material där utrymme och framkomlighet är begränsad. 

LÄS MER

Inzile levererar Brings första ellastbil

Inzile levererar Brings första ellastbil

2020-06-18: Denna vecka levererar Inzile den första utsläppsfria lastbilen till Bring. Den ska rulla på Stockholms gator.Bilen är det första konkreta resultatet av samarbetet mellan den svenska tillverkaren av klimatneutrala lastbilar Inzile och Bring. Posten Norge, som Bring är en del av, äger fyra procent av Inzile. Bring har hittills beställt fem lastbilar av Inzile.

LÄS MER