Pressmeddelanden

(Regulatoriska pressmeddelanden är understrukna.)

Pressmeddelanden på svenska

2020-11-27: Inzile levererar fyra ellastbilar till Bring för fossilfria hemleveranser med start på Black Friday
2020-11-17: Kallelse till extra bolagsstämma i Inzile AB (Publ)
2020-11-17: Inzile AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020
2020-11-10: Inzile tecknar ramavtal med Doorier och levererar fyra elfordon
2020-11-03: Inzile tecknar samarbetsavtal med Eways angående laddinfrastruktur
2020-09-29: Inzile levererar ytterligare två fordon till Picsmart
2020-09-24: Inzile tecknar ramavtal med Ramudden och levererar sex elfordon
2020-09-24: Inzile ökar produktionstakten för 2021
2020-09-24: Inzile når inte produktionsmålet för 2020 på grund av komponentbrist
2020-09-03: Inzile deltar i förstudie för utveckling av en hybridlösning med kombinerat batteri- och bränslecellssystem

(Regulatory press releases are underlined.)

Press Releases in English

2020-11-27: Inzile delivers four electric trucks to Bring for fossil-free home deliveries starting on Black Friday
2020-11-18: Notice to attend the extraordinary general meeting in Inzile AB (publ)
2020-11-17: Inzile AB (publ) Interim Report 1 Januari - 30 September 2020
2020-11-10: Inzile signs framework agreement with Doorier and delivers four electric vehicles
2020-11-03: Inzile signs cooperation agreement with Eways regarding charging infrastructure
2020-09-29: Inzile supplies two more vehicles to Picsmart
2020-09-25: Inzile signs a framework agreement with Ramudden and delivers six electric vehicles
2020-09-25: Inzile increases the production rate for 2021
2020-09-25: Inzile will not reach the production target for 2020 due to component shortages
2020-09-03: Inzile participates in feasibility study for development of a hybrid solution with combined battery and fuel cell system