Pressmeddelanden

(Regulatoriska pressmeddelanden är understrukna.)

Pressmeddelanden på svenska

2021-05-06: Inzile har kvalificerat sig för ramavtal inom offentlig upphandling
2021-04-29: Inzile AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021
2021-04-28: Inzile erhåller ytterligare order från Tier Mobility
2021-04-28: Elfordonsbolaget Inzile etablerar säljbolag i Tyskland
2021-04-12: Kallelse till årsstämma i Inzile AB (publ)
2021-03-31: Inzile AB (publ) Årsredovisning 2020 publicerad
2021-03-05: Inzile erhåller uppföljningsorder från fastighetsbolaget LT Konsult
2021-02-19: Inzile AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020
2021-02-16: Elfordonsföretaget Inzile utvärderar produktion i Spanien
2021-01-29: Elfordonsbolaget Inzile inleder internationell expansion – etablerar säljbolag i Norge

(Regulatory press releases are underlined.)

Press Releases in English

2021-05-06: Inzile has qualified for framework agreement in public procurement
2021-04-29: Inzile AB (publ) Interim Report 1 January – 31 Mars 2021
2021-04-28: Inzile receives additional order from Tier Mobility
2021-04-28: Electric vehicle company Inzile establishes sales company in Germany
2021-04-12: Notice of Annual General Meeting of Inzile AB (publ)
2021-03-31: Inzile AB (publ) Annual Report 2020 is now published
2021-03-05: Inzile receives follow-up order from real estate company LT Konsult
2021-02-19: Inzile AB (publ) Year-end Report January 1 - December 31, 2020
2021-02-16: The electric vehicle company Inzile is evaluating production in Spain
2021-01-29: The electric vehicle company Inzile initiates international expansion - establishes sales company in Norway