Bolagstyrning


Styrelse
Johan Svärd
Johan Svärd
Styrelseordförande
Född 1968. Johan har en lång erfarenhet som entreprenör och investerare.
Johan har idag ett antal styrelseuppdrag i bland annat Antler Interactive AB, Wasder AB, Günter & Wikberg Holding AB och Svärd von Heijne AB.Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet.
Ledamot sedan: 2017
Aktieägande i Bolaget: 560 000 st
Oberoende från ägare och Bolag.
Vivianne Holm
Vivianne Holm
Ledamot
Född 1965. Vivianne Holm har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn och har i olika roller tidigare arbetat med aktieanalys och corporate finance samt som rådgivare med särskilt fokus på affärsutveckling, kapitalanskaffning och investor relations.
Vivianne Holm är idag verksam som aktiv investerare inom cleantech och är även styrelseledamot i cleantechbolagen Climeon AB, Meva Energy AB, Volta Greentech AB samt i fintechbolaget Bynk AB. Vivianne Holm är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Ledamot sedan: 2019
Aktieägande i Bolaget: 209 405 st
Oberoende från ägare och Bolag.
Ragnar Åhgren
Ragnar Åhgren
Ledamot
Född 1946. Ragnar har lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör, senast som aktiv styrelseordförande och delägare i Comfort Audio AB och Din Hörsel AB, bolag som framgångsrikt såldes till multinationella företag.
Civilingenjör teknisk fysik, Uppsala Universitet.
Ledamot sedan: 2015
Aktieägande i Bolaget: 4 812 849 st
Ej oberoende från ägare och Bolag.
Meg Tivéus
Meg Tivéus
Ledamot
Född 1943. Meg har en bakgrund som VD på bl a Holmen, Post Nord och Svenska Spel och är idag styrelseledamot i ett antal noterade och onoterade bolag, bl a ADDvise Group, Irisity och A+Science, Swedish Match, Cloetta AB, Arkitektkopia AB, Björn Axén AB, Folktandvården AB, Nordea Fonder AB, Svenskt Kulturarv, Readly och Gotlandsbåten AB.
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Ledamot sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 5 000 st
Oberoende från ägare och Bolag.
Anders Aspegren
Anders Aspegren
Ledamot
Född 1960. Anders är advokat och partner på Advokatfirman Fylgia och bland annat styrelseordförande i G&W Holding AB.
Jurkand från Stockholms Universitet.
Ledamot sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 0 st
Oberoende från ägare och Bolag.

Ledning
Ragnar Åhgren
Ragnar Åhgren
CEO
Född 1946. Ragnar har lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör, senast som aktiv styrelseordförande och delägare i Comfort Audio AB och Din Hörsel AB, bolag som framgångsrikt såldes till multinationella företag.
Civilingenjör teknisk fysik, Uppsala Universitet.
Ledningen sedan: 2015
Aktieägande i Bolaget: 4 812 849 st
Peter Wergens
Peter Wergens
CFO
Peter har 20 års erfarenhet av CFO-befattningar i noterade och onoterade bolag, både i Sverige och internationellt.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och VD för Capricole Advisor AB. CFO och Partner på Levant Capital. Tidigare befattningar inkluderar CFO- positioner i bland annat Thuane Group och ADDvise Group AB (publ).
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Ledningen sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 0 st
Klas Åhgren
Klas Åhgren
CMO & SALES MANAGER
Klas har lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör, närmast genom det egna bolaget Best Office Sverige AB som såldes 2012 till Dustin AB.
Marknadsekonom från Påhlmans Handelsinstitut.
Ledningen sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 762 000 st (privat och via bolag)
Peter Swärd
Peter Swärd
COO
Har mer än 30 års farenhet från ledande befattningar inom fordonsbranschen från Michelin, Mercedes Benz och Volkswagen.
Han har stor komponentkännedom och gedigen erfarenhet inom försäljning och marknadsföring.
Ledningen sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 5 000 st

Revisor

Inzile anlitar Deloitte AB för revision. Huvudansvarig revisor är Johan Nilsson


Bolagsordning

Här kan du ladda ner Inziles bolagsordning.
2019-05-21: Bolagsordning Inzile AB (publ)