Bolagsstyrning


Styrelse
Johan Svärd
Johan Svärd
Styrelseordförande

Johan har en lång erfarenhet som entreprenör och investerare.
Johan har idag ett antal styrelseuppdrag i bland annat Antler Interactive AB, Wasder AB, Günter & Wikberg Holding AB och Svärd von Heijne AB.
Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings Universitet
Ledamot sedan: 2017
Aktieägande i Bolaget: 560 000 st
Oberoende från ägare och Bolag
Vivianne Holm
Vivianne Holm
Ledamot

Vivianne Holm har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn och har i olika roller tidigare arbetat med aktieanalys och corporate finance samt som rådgivare med särskilt fokus på affärsutveckling, kapitalanskaffning och investor relations. Vivianne Holm är idag verksam som aktiv investerare inom cleantech och är styrelseledamot i cleantechbolagen Climeon AB, Advanced Soltech AB, Meva Energy AB, Volta Greentech AB samt i fintechbolaget Rocker AB.
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Ledamot sedan: 2019
Aktieägande i Bolaget: 314 136 st
Oberoende från ägare och Bolag
Ragnar Åhgren
Ragnar Åhgren
Chief Executive Officer

Ragnar har lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör, senast som aktiv styrelseordförande och delägare i Comfort Audio AB och Din Hörsel AB.
Civilingenjör Teknisk fysik, Uppsala Universitet
Ledamot sedan: 2015
Aktieägande i Bolaget: 6 224 983 st
Ej oberoende från ägare och Bolag
Meg Tivéus
Meg Tivéus
Ledamot

Meg har en bakgrund som VD på Svenska Spel, vice VD på Posten och divisionschef på Holmen och är idag styrelseledamot i ett antal noterade och onoterade bolag, bl a Irisity AB, Arkitektkopia AB, Close AB och Energimyndighetens insynsråd.
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Ledamot sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 15 000 st
Oberoende från ägare och Bolag
Thomas Tscherning
Thomas Tscherning
Ledamot

Thomas har lång erfarenhet från logistikbranschen, både som entreprenör och företagsledare. Han är idag direktör i koncernledningen för Posten Norge och Bring med ansvar för venture-investeringar och fristående dotterbolag. Thomas har dessförinnan varit ansvarig för koncernens samlade logistikverksamhet utanför Norge (Bring) samt etablerat och sålt verksamheter inom logistiksegmentet.
Ekonom, Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm
Ledamot sedan: 2020
Aktieägande i Bolaget: 0 st
Oberoende från ägare och Bolag
Anders Aspegren
Anders Aspegren
Ledamot

Anders är advokat och partner på Advokatfirman Fylgia och bland annat styrelseordförande i G&W Holding AB.
Jur kand, Stockholms Universitet
Ledamot sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 0 st
Oberoende från ägare och Bolag

Ledning
Ragnar Åhgren
Ragnar Åhgren
Chief Executive Officer

Ragnar har lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör, senast som aktiv styrelseordförande och delägare i Comfort Audio AB och Din Hörsel AB.
Civilingenjör Teknisk fysik, Uppsala Universitet
Läs mer om Ragnar på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2015
Aktieägande i Bolaget: 6 224 983 st
Peter Wergens
Peter Wergens
Chief Financial Officer

Peter har 20 års erfarenhet av CFO-befattningar i såväl noterade som onoterade bolag i Sverige och internationellt. Han har arbetat i både traditionella industriföretag och snabbväxande riskkapitalfinansierade techbolag i ett antal olika branscher.
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Läs mer om Peter på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 2 630 st
Klas Åhgren
Klas Åhgren
Chief Commercial Officer

Klas har lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör, närmast genom det egna bolaget Best Office Sverige AB som 2012 såldes till Dustin AB.
Marknadsekonom, Pålmans Handelsinstitut
Läs mer om Klas på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 949 719 st (privat och via bolag)
Hans Berntsson
Hans Berntsson
Chief Technology Officer

Hans har bred erfarenhet av utveckling inom fordonsbranchen i internationell miljö, senast som utvecklingschef för Kärchers arbetsfordon. Hans har tidigare arbetat som utvecklingschef för professionella arbetsmaskiner på Stiga under varumärket Belos.
Maskiningenjör, Högskolan Jönköping
Läs mer om Hans på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2020
Aktieägande i Bolaget: 3 000 st
Adéle Lantz
Adéle Lantz
Senior Director Human Resources

Adele har de senaste 12 åren arbetat brett med HR främst inom tillverkande industri i såväl svenskägda börsnoterade företag som i internationella verksamheter med utländska ägare, såsom AkzoNobel, Gunnebo Industries AB och Elfa International AB.
Filosofie magister i Human Resources Management, Linköpings Universitet
Läs mer om Adéle på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2020
Aktieägande i Bolaget: 0 st
Dan Augustini
Dan Augustini
Senior Director Strategic Processes

Dan har bred erfarenhet inom tillverkande industri där han har arbetat inom produktutveckling som projektledare och haft tjänster som försäljningschef och VD.
Civilingenjör maskinteknik, Tekniska Högskolan i Lund
Läs mer om Dan på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2019
Aktieägande i Bolaget: 1 350 st
Michael Andersson
Michael Andersson
Senior Director Manufacturing

Michael har en bred erfarenhet av produktion inom automotive med 12 år på Scania. Därefter har Michael arbetat som produktionschef inom tillverkande företag med ansvar för 130 verkstadsanställda.
Gymnasieexamen med industriinriktning
Läs mer om Michael på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2020
Aktieägande i Bolaget: 3 741 st
Mattias Hedlund
Mattias Hedlund
Senior Director Purchasing

Mattias har de senaste 20 åren arbetat inom tillverkande industri i roller som produktionschef, Key Account Manager och Supply Chain Manager, nu senast inköps och logistikchef på Be-Ge Seating AB som tillverkar förarstolar till kommersiella fordon.
Teknologie kandidat i Maskinteknik, Linköpings Universitet
Läs mer om Mattias på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2021
Aktieägande i Bolaget: 0 st

Revisor

Inzile anlitar Deloitte AB för revision. Huvudansvarig revisor är Johan Nilsson


Bolagsordning

Här kan du ladda ner Inziles bolagsordning.
2020-12-17: Bolagsordning Inzile AB (publ)