Bolagsstyrning


Styrelse
Johan Svärd
Johan Svärd
Styrelseordförande

Född 1968. Johan har en lång erfarenhet som entreprenör och investerare.
Johan har idag ett antal styrelseuppdrag i bland annat Antler Interactive AB, Wasder AB, Günter & Wikberg Holding AB och Svärd von Heijne AB.Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet.
Ledamot sedan: 2017
Aktieägande i Bolaget: 560 000 st
Oberoende från ägare och Bolag.
Vivianne Holm
Vivianne Holm
Ledamot

Född 1965. Vivianne Holm har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn och har i olika roller tidigare arbetat med aktieanalys och corporate finance samt som rådgivare med särskilt fokus på affärsutveckling, kapitalanskaffning och investor relations. Vivianne Holm är idag verksam som aktiv investerare inom cleantech och är även styrelseledamot i cleantechbolagen Climeon AB, Meva Energy AB, Volta Greentech AB samt i fintechbolaget Bynk AB. Vivianne Holm är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Ledamot sedan: 2019
Aktieägande i Bolaget: 209 405 st
Oberoende från ägare och Bolag.
Ragnar Åhgren
Ragnar Åhgren
Ledamot

Född 1946. Ragnar har lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör, senast som aktiv styrelseordförande och delägare i Comfort Audio AB och Din Hörsel AB, bolag som framgångsrikt såldes till multinationella företag.
Civilingenjör teknisk fysik, Uppsala Universitet.
Ledamot sedan: 2015
Aktieägande i Bolaget: 4 812 849 st
Ej oberoende från ägare och Bolag.
Meg Tivéus
Meg Tivéus
Ledamot

Född 1943. Meg har en bakgrund som VD på Svenska Spel, vice VD på Posten och divisionschef på Holmen och är idag styrelseledamot i ett antal noterade och onoterade bolag, bl a ADDvise Group, Irisity och A+Science, Swedish Match, Cloetta AB, Arkitektkopia AB, Björn Axén AB, Folktandvården AB, Nordea Fonder AB, Svenskt Kulturarv, Readly och Gotlandsbåten AB. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Ledamot sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 5 000 st
Oberoende från ägare och Bolag.
Anders Aspegren
Anders Aspegren
Ledamot

Född 1960. Anders är advokat och partner på Advokatfirman Fylgia och bland annat styrelseordförande i G&W Holding AB.
Jurkand från Stockholms Universitet.
Ledamot sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 0 st
Oberoende från ägare och Bolag.
Thomas Tscherning
Thomas Tscherning
Ledamot

Född 1961. Thomas har lång erfarenhet från logistikbranschen, både som entreprenör och företagsledare. Han är idag direktör i koncernledningen för Posten Norge och Bring med ansvar för venture-investeringar och fristående dotterbolag. Thomas har dessförinnan varit ansvarig för koncernens samlade logistikverksamhet utanför Norge (Bring) samt etablerat och sålt verksamheter inom logistiksegmentet. Thomas är ekonom från Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm.
Ledamot sedan: 2020
Aktieägande i Bolaget: 0 st
Oberoende från ägare och Bolag.

Ledning
Ragnar Åhgren
Ragnar Åhgren
CEO

Född 1946. Ragnar har lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör, senast som aktiv styrelseordförande och delägare i Comfort Audio AB och Din Hörsel AB.
Läs mer om Ragnar på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2015
Aktieägande i Bolaget: 4 812 849 st
Peter Wergens
Peter Wergens
CFO

Peter har 20 års erfarenhet av CFO-befattningar i såväl noterade som onoterade bolag i Sverige och internationellt. Han har arbetat i både traditionella industriföretag och snabbväxande riskkapitalfinansierade techbolag i ett antal olika branscher.
Läs mer om Peter på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 0 st
Klas Åhgren
Klas Åhgren
Försäljningschef, CMO

Klas har lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör, närmast genom det egna bolaget Best Office Sverige AB som såldes 2012 till Dustin AB.
Läs mer om Klas på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2018
Aktieägande i Bolaget: 762 000 st (privat och via bolag)
Dan Augustini
Dan Augustini
Projektledare Adm

Dan har en bred erfarenhet inom tillverkande industri. Han har arbetat inom produktutveckling som projektledare och vidare haft tjänster som försäljningschef och VD. Civilingenjör Maskinteknik.
Läs mer om Dan på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2019
Aktieägande i Bolaget: 0 st
Mats Forsberg
Mats Forsberg
Inköpschef

25 års erfarenhet från både Volvo och Saab i olika positioner. Har deltagit i uppbyggnaden av Powercell med ansvar för marknad/försäljning och inköp. Senaste 10 åren har fokus varit på elektriska fordon. Mats har ett imponerande nätverk inom OEM och underleverantörssidan.
Läs mer om Mats på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2019
Aktieägande i Bolaget: 0 st
Ben Van de Geer
Ben Van de Geer
CTO

Ben har under drygt 30 år arbetat internationellt inom bilindustrin med teknikutveckling ofta i ledande ställning. Med en erfarenhet inte minst rörande elfordon, batterier och bränsleceller.
Läs mer om Ben på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2019
Aktieägande i Bolaget: 0 st
Michael Andersson
Michael Andersson
Produktionschef

Michael har en gedigen produktions-erfarenhet inom automotive med 12 år på Scania. Därefter produktionschef för ett tillverkande företag med ansvar för 130 verkstadsanställda.
Läs mer om Michael på LinkedIn.
Ledningen sedan: 2019
Aktieägande i Bolaget: 0 st

Revisor

Inzile anlitar Deloitte AB för revision. Huvudansvarig revisor är Johan Nilsson


Bolagsordning

Här kan du ladda ner Inziles bolagsordning.
2019-05-21: Bolagsordning Inzile AB (publ)