Aktien

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET STOCKHOLM


Nasdaq First North Growth Market

Inziles aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market, en marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag.
Aktiens namn är Inzile och den handlas på vanligt sätt via banker och fondkommissionärer som Nordnet och Avanza.


Certified Advisor

Alla företag noterade på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Advisor, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare. FNCA Sweden AB är Inziles certified advisor

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av dess egna regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
info@fnca.se
08-528 00 399
fnca.se

Finansiella dokument

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.


Insynshandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.


Aktieägare

Aktieägarlista Inzile AB (publ), per 2021-01-29

Aktieägare Antal aktierAndel %
Totalt 19 827 135100,00
Ragnar Åhgren 6 224 98331,40
Lars Göran Bäckvall 1 094 5905,52
Klas Åhgren 949 7194,79
Bring (Posten Norge-koncernen) 903 9004,56
Sven-Erik Pettersson 642 9733,24
Johan Svärd 560 0002,82
Avanza Pension 454 7262,29
Carnegie Småbolagsfond 438 0002,21
Jakob Ryer 417 8712,11
Daniel Sundkvist 407 2002,05
Alexander Shaps 399 3362,01
Vivianne Holm 314 1361,58
CBNY-Fiducian Tech FD Citibank NA 273 9801,38
Invus Investment AB 269 0381,36
Nordnet Pensionsförsäkring AB 248 1941,25
Monitor E R P AB 240 0001,21
Inbox Capital AB 200 0001,01
Vätterleden AB 190 0000,96
Övriga 5 598 48928,24

Aktiekapitalets utveckling
HändelseRegistreringsdatumFörändring aktiekapitalAckumulerat aktiekapitalAntal aktierAckumulerat antal aktierKvotvärde
Nyemission06/02/201420,000.0070,000.00200700100.00
Nyemission12/07/201770,000.00140,000.007001,400100.00
Fondemission13/04/2018420,000.00560,000.0001,400400.00
Split 1: 400013/04/20180.00560,000.005,598,6005,600,0000.10
Nyemission06/03/2019108,067.00668,067.001,080,6706,680,6700.10
Nyemission28/05/201941,884.90709,951.90418,8497,099,5190.10
NyemissionUnder registrering472,500.001,182,451.904,725,00011,824,5190.10
ÖvertilldelningUnder registrering66,112.501,248,564.40661,12512,485,6440.10