Aktien

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET STOCKHOLM


Nasdaq First North Growth Market

Inziles aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market, en marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag.
Aktiens namn är Inzile och den handlas på vanligt sätt via banker och fondkommissionärer som Nordnet och Avanza.


Certified Advisor

Alla företag noterade på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Advisor, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare. FNCA Sweden AB är Inziles certified advisor

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av dess egna regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
info@fnca.se
08-528 00 399
fnca.se

Finansiella dokument

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.


Insynshandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.


Aktieägare

Aktieägarlista Inzile AB, per 14/6 2019*

Aktieägare Antal aktierAndel (%)
 TOTAL12,485,644100.00%
Alioth AB (Ragnar Åhgren) 5,540,59744.38%
Klas Åhgren (privat och via Maxander Group AB) 847,8136.79%
JSDS Capital AB (Johan Svärd) 560,0004.49%
Bring Express Sverige AB 523,5604.19%
Nordnet Bank 512,9134.11%
Avanza Bank 500,3194.01%
SE Pettersson Invest AB 489,4243.92%
Övriga aktieägare (cirka 1 000) 3,511,01828.12%

* Uppskattad lista, registrering hos Bolagsverket pågår för närvarande av totalt 5 386 125 aktier.


Aktiekapitalets utveckling
HändelseRegistreringsdatumFörändring aktiekapitalAckumulerat aktiekapitalAntal aktierAckumulerat antal aktierKvotvärde
Nyemission06/02/201420,000.0070,000.00200700100.00
Nyemission12/07/201770,000.00140,000.007001,400100.00
Fondemission13/04/2018420,000.00560,000.0001,400400.00
Split 1: 400013/04/20180.00560,000.005,598,6005,600,0000.10
Nyemission06/03/2019108,067.00668,067.001,080,6706,680,6700.10
Nyemission28/05/201941,884.90709,951.90418,8497,099,5190.10
NyemissionUnder registrering472,500.001,182,451.904,725,00011,824,5190.10
ÖvertilldelningUnder registrering66,112.501,248,564.40661,12512,485,6440.10