Aktien

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET STOCKHOLM


Nasdaq First North Growth Market

Inziles aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market, en marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag.
Aktiens namn är Inzile och den handlas på vanligt sätt via banker och fondkommissionärer som Nordnet och Avanza.


Certified Advisor

Alla företag noterade på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Advisor, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare. FNCA Sweden AB är Inziles certified advisor

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av dess egna regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
info@fnca.se
08-528 00 399
fnca.se

Finansiella dokument

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.


Insynshandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.


Aktieägare

Aktieägarlista Inzile AB (publ), per 2020-09-30

Aktieägare Antal aktierAndel %
Totalt 17 227 135100,00
Ragnar Åhgren 6 200 32935,99
Lars Göran Bäckvall 951 0905,52
Klas Åhgren 949 7195,51
Bring E-Commerce & Logistics AB 785 3404,56
S.E. Pettersson Invest AB 712 4794,14
Johan Svärd 560 0003,25
Daniel Sundkvist 435 8002,53
Alexander Shaps 411 8792,39
Avanza Pension 402 2842,34
Vivianne Holm 314 1361,82
Jakob Ryer 307 0001,78
Henric Wiman 251 4381,46
Övriga 4 945 64128,71

Aktiekapitalets utveckling
HändelseRegistreringsdatumFörändring aktiekapitalAckumulerat aktiekapitalAntal aktierAckumulerat antal aktierKvotvärde
Nyemission06/02/201420,000.0070,000.00200700100.00
Nyemission12/07/201770,000.00140,000.007001,400100.00
Fondemission13/04/2018420,000.00560,000.0001,400400.00
Split 1: 400013/04/20180.00560,000.005,598,6005,600,0000.10
Nyemission06/03/2019108,067.00668,067.001,080,6706,680,6700.10
Nyemission28/05/201941,884.90709,951.90418,8497,099,5190.10
NyemissionUnder registrering472,500.001,182,451.904,725,00011,824,5190.10
ÖvertilldelningUnder registrering66,112.501,248,564.40661,12512,485,6440.10