Aktien

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET STOCKHOLM


Nasdaq First North Growth Market

Inziles aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market, en marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag.
Aktiens namn är Inzile och den handlas på vanligt sätt via banker och fondkommissionärer som Nordnet och Avanza.


Certified Advisor

Alla företag noterade på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Advisor, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare. FNCA Sweden AB är Inziles certified advisor

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av dess egna regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
info@fnca.se
08-528 00 399
fnca.se

Finansiella dokument

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.


Insynshandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.


Aktieägare

Aktieägarlista Inzile AB (publ), per 2021-01-29

Aktieägare   Antal aktier Andel %
Totalt   19 827 135 100,00
Ragnar Åhgren   6 224 983 31,40
Lars Göran Bäckvall   1 094 590 5,52
Klas Åhgren   949 719 4,79
Bring (Posten Norge-koncernen)   903 900 4,56
Sven-Erik Pettersson   642 973 3,24
Johan Svärd   560 000 2,82
Avanza Pension   454 726 2,29
Carnegie Småbolagsfond   438 000 2,21
Jakob Ryer   417 871 2,11
Daniel Sundkvist   407 200 2,05
Alexander Shaps   399 336 2,01
Vivianne Holm   314 136 1,58
CBNY-Fiducian Tech FD Citibank NA   273 980 1,38
Invus Investment AB   269 038 1,36
Nordnet Pensionsförsäkring AB   248 194 1,25
Monitor E R P AB   240 000 1,21
Inbox Capital AB   200 000 1,01
Vätterleden AB   190 000 0,96
Övriga   5 598 489 28,24

Aktiekapitalets utveckling
Händelse Registreringsdatum Förändring aktiekapital Ackumulerat aktiekapital Antal aktier Ackumulerat antal aktier Kvotvärde
Nyemission 06/02/2014 20,000.00 70,000.00 200 700 100.00
Nyemission 12/07/2017 70,000.00 140,000.00 700 1,400 100.00
Fondemission 13/04/2018 420,000.00 560,000.00 0 1,400 400.00
Split 1: 4000 13/04/2018 0.00 560,000.00 5,598,600 5,600,000 0.10
Nyemission 06/03/2019 108,067.00 668,067.00 1,080,670 6,680,670 0.10
Nyemission 28/05/2019 41,884.90 709,951.90 418,849 7,099,519 0.10
Nyemission Under registrering 472,500.00 1,182,451.90 4,725,000 11,824,519 0.10
Övertilldelning Under registrering 66,112.50 1,248,564.40 661,125 12,485,644 0.10