Kalender

Kvartal 4, 2021 18 februari 2022
Årsredovisning, 2021 31 mars 2022
Kvartal 1, 2022 29 april 2022
Årsstämma, 2022 11 maj 2022
Kvartal 2, 2022 17 augusti 2022