Bolagsstämma

Fortsatt Årsstämma 2022
Fortsatt Bolagsstämma ägde rum den 18 augusti 2022

Inzile – Protokoll fortsatt årsstämma
Inzile – Minutes Continued Annual General Meeting
Inzile – Kallelse till årsstämma
Inzile – Notice of Annual General Meeting
Inzile – Fullmaktsformulär
Inzile – Power of attorney form

Årsstämma 2022
Bolagsstämma ägde rum den 21 juni 2022.

Inzile – Minutes Annual General Meeting
Inzile – Kallelse till årsstämma
Inzile – Notice of Annual General Meeting
Inzile – Fullmaktsformulär
Inzile – Power of attorney form
Inzile – Formulär för poströstning
Inzile – Postal voting form
Inzile – Protokoll årsstämma

Extra stämma februari 2022
Extra stämma ägde rum den 18 februari 2022.

Inzile – Kallelse extra stämma februari 2022
Inzile – Notice to attend Extraordinary General Meeting February 2022
Inzile – Fullmaktsformulär
Inzile – Power of attorney form
Inzile – Formulär för poströstning
Inzile – Postal voting form
Inzile – Bio of proposed board member Enrique Banuelos
Inzile – Bio of proposed board member Juan Carlos Del Rio
Inzile – Bio of proposed board member Gloria Banuelos
Inzile – Protokoll extra stämma

Extra stämma december 2021
Extra stämma ägde rum den 17 december 2021.

Inzile – Kallelse extra stämma december 2021
Inzile – Notice to attend Extraordinary General Meeting December 2021
Inzile – Fullmaktsformulär
Inzile – Power of attorney form
Inzile – Formulär för poströstning
Inzile – Postal voting form
Inzile – Bio of proposed board member Yago Mendez
Inzile – Bio of proposed board member Rafael Escanez
Inzile – Protokoll extra stämma

Extra stämma september 2021
Extra stämma ägde rum den 20 september 2021.

Inzile – Kallelse extra stämma september 2021
Inzile – Notice to attend Extraordinary General Meeting September 2021
Inzile – Fullmaktsformulär
Inzile – Power of attorney form
Inzile – Proposal QEV Tech Holdings
Inzile – Appendix 2 Market Description
Inzile – Appendix 3 UNWTO Declaration
Inzile – Pinero Group & QEV Tech Holdings
Inzile – Bios of proposed board members
Inzile – Bio föreslagna styrelseledamöter
Inzile – Protokoll extra stämma

Årsstämma 2021
Bolagsstämma ägde rum den 11 maj 2021.

Inzile – Kallelse till årsstämma
Inzile – Notice of Annual General Meeting
Inzile – Fullmaktsformulär
Inzile – Power of attorney form
Inzile – Formulär för poströstning
Inzile – Postal voting form
Inzile – Protokoll årsstämma

Extra stämma 2020
Extra bolagsstämma ägde rum den 17 december 2020 klockan 10:00.

Inzile – Kallelse extra stämma 2020
Inzile – Notice to attend extra ordinary general meeting 2020
Inzile – Fullmaktsformulär
Inzile – Power of attorney form
Inzile – Formulär för poströstning
Inzile – Postal voting form
Inzile – Styrelsens förslag till beslutspunkter på 1, 2 och 4 på dagordningen
Inzile – The board of directors proposals to items 1, 2 and 4 on the agenda
Inzile – Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Inzile – Styrelsens redogörelse
Inzile – Revisorsyttrande
Inzile – Villkor för teckningsoptioner
Inzile – Villkor för personaloptioner
Inzile – Protokoll extra stämma

Årsstämma 2020
Årsstämman för 2020 ägde rum den 12 Juni 2020 kl 10:00 i Advokatfirman Fylgias lokaler, Nybrogatan 11, Stockholm.

Inzile – Kallelse årsstämma 2020
Inzile – Fullmaktsformulär
Inzile – Styrelsens redogörelse
Inzile – Revisorsyttrande
Inzile – Protokoll årsstämma

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att skicka in sina röster till Bolaget på förhand genom s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. 

För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär på denna länk som fylls i och skickas in elektroniskt senast fredagen den 5 juni 2020. Ytterligare instruktioner finns i formuläret.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till årsstämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Presentation föreslagen styrelseledamot Thomas Tscherning
Thomas har lång erfarenhet från logistikbranschen, både som entreprenör och företagsledare. Han är idag direktör i koncernledningen för Posten Norge och Bring med ansvar för venture-investeringar och fristående dotterbolag. Thomas har dessförinnan varit ansvarig för koncernens samlade logistikverksamhet utanför Norge (Bring) samt etablerat och sålt verksamheter inom logistiksegmentet. Thomas är född 1961 och är ekonom från Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm.

Årsstämma 2019
Årsstämman för 2019 ägde rum den 21 maj 2019 kl 15:00 hos Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11, Stockholm.

Inzile – Kallelse årsstämma 2019
Inzile – Fullmaktsformulär
Inzile – Styrelseredogörelse 13 7 (kvittning)
Inzile – Revisorsyttrande 13 8 (kvittning)
Inzile – Fullständiga teckningsoptionsvillkor TO 2019_2020
Inzile – Punkt 8 b. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition
Inzile – Punkt 12. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av riktad nyemission
Inzile – Punkt 13. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om kvittningsemission
Inzile – Punkt 14. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om spridningsemission
Inzile – Punkt 15. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande