Aktien

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET STOCKHOLM


Nasdaq First North Growth Market

Inziles aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market, en marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag.
Aktiens namn är Inzile och den handlas på vanligt sätt via banker och fondkommissionärer som Nordnet och Avanza.


Certified Advisor

Alla företag noterade på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Advisor, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare. Redeye AB är Inziles certified advisor

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av dess egna regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Redeye AB
Box 7141
SE-103 87 Stockholm
Sweden
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 57 690
redeye.se

Finansiella dokument

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.


Insynshandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.


Aktieägare

Aktieägarlista Inzile AB (publ), per 2021-11-09

Aktieägare   Antal aktier Andel %
Totalt   53 586 852 100,00
eFashion Championship   33 779 143 63,04
Ragnar Åhgren   6 246 316 11,66
Lars Göran Bäckvall   1 094 590 2,04
Klas Åhgren   1 007 634 1,88
Avanza Pension   937 000 1,75
Sven-Erik Pettersson   642 973 1,20
CBNY-Fiducian Tech FD Citibank   614 372 1,15
Monitor ERP System   320 000 0,60
Nordnet Pensionsförsäkring   276 112 0,52
Stefan Poulsen   233 000 0,43
Inbox Capital   200 000 0,37
Swedbank Försäkring   189 881 0,35
Leif Edlund   164 000 0,31
Invus Investment   156 583 0,29
Cicero Fonder   146 550 0,27
Håkan Örtenholm   140 150 0,26
IBKR Financial Services AG   131 321 0,25
Jörgen Persson   125 000 0,23
Futur Pension   103 402 0,19
Jakob Ryer   100 000 0,19
Övriga   6 978 825 13,02

Aktiekapitalets utveckling
Händelse Registreringsdatum Förändring aktiekapital Ackumulerat aktiekapital Antal aktier Ackumulerat antal aktier Kvotvärde
Nyemission 06/02/2014 20,000.00 70,000.00 200 700 100.00
Nyemission 12/07/2017 70,000.00 140,000.00 700 1,400 100.00
Fondemission 13/04/2018 420,000.00 560,000.00 0 1,400 400.00
Split 1: 4000 13/04/2018 0.00 560,000.00 5,598,600 5,600,000 0.10
Nyemission 06/03/2019 108,067.00 668,067.00 1,080,670 6,680,670 0.10
Nyemission 28/05/2019 41,884.90 709,951.90 418,849 7,099,519 0.10
Nyemission Under registrering 472,500.00 1,182,451.90 4,725,000 11,824,519 0.10
Övertilldelning Under registrering 66,112.50 1,248,564.40 661,125 12,485,644 0.10