Styrelsen för Inzile AB (publ) (“Inzile”) har utsett Yago Mendez till VD med omedelbart tillträde. Yago Mendez är styrelseledamot i QEV Technologies i Barcelona och har varit VD för spanska Amper Group, ett börsnoterat företag som omsätter 300 MUSD.

– Jag är mycket hedrad över styrelsens förtroende och jag är övertygad om att framtiden för Inzile är beroende av företagets internationalisering, särskilt på den Nordamerikanska marknaden samt av nya affärsområden i dynamiska sektorer som hotell och små elfordon (SEV), säger Yago Mendez.

Yago Mendez har en spansk ekonomexamen och managementutbildning från Boston University samt en MBA från IESE Business School i Barcelona, ​​Spanien.

 – Styrelsen välkomnar Yago Mendez som ny VD och vi är övertygade om att han är rätt person att leda Inzile mot våra nya tillväxtmål och internationell utveckling, kommenterar Ragnar Åhgren, styrelseordförande i Inzile.

Tidigare tillförordnade VDn Klas Åhgren har tillträtt en ny tjänst på Inzile som chef för nya affärsområdet Hotel & Resort.

 – Jag är mycket glad över min nya roll att leda Inziles försäljning i detta nya spännande segment, med start i Västindien, säger Klas Åhgren.

Som en följd av ledningsförändringen kommer styrelseledamoten Måns Sjöstedt att tillträda en nyinrättad interim tjänst som General Manager för Inzile i Norden. Måns Sjöstedt kommer rapportera operativt till VD Yago Mendez och samtidigt kvarstå i styrelsen.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04