Intresset att delta i Inziles pågående IPO-emission, med sista teckningsdag den 11 juni 2019, har hittills varit stort. Bolaget har sedan tidigare säkrat 37,5 MSEK (cirka 83 procent) av den totala emissionen om 45,1 MSEK genom teckningsförbindelser från ett antal privata och institutionella investerare, däribland Bring AB (5 MSEK) samt styrelse och ledning (10,6 MSEK). Inzile kan även meddela att det svenska fondbolaget Sentat, via fonden Thyra Hedge A, lämnat in en teckning uppgående till 1,3 MSEK. 

Fondens förvaltningsmodell är baserad på fundamental analys med globalt fokus, framförallt teknologisektorn. Thyra kommer i normalfallet bestå av 20–30 aktieinnehav och 5–10 blankade positioner, detta utöver hanteringen av marknadsrisk genom användningen av terminer för att skydda fondens tillgångar.

-Vi är mycket glada över att få in en svensk fond som aktieägare i Inzile. Jag tror vi ligger helt rätt i vår position på marknaden då vi står inför ett paradigmskifte där transporterna ökar, samtidigt som utsläppen i städerna snabbt måste minska. Min bedömning är att dessa marknadstrender innebär att allt fler institutioner kommer få upp ögonen för investeringar i skalbara, nytänkande och entreprenörsdrivna cleantech-bolag, säger Ragnar Åhgren, VD på Inzile.

-Inzile har identifierat en väldigt intressant och allt mer aktuell nisch inom fordonsindustrin, där vi ser att förnybara alternativ måste erbjudas så snart som möjligt. Därtill finns de rätta incitamenten hos merparten i styrelse/ledning genom väsentligt aktieägande i Bolaget. Dessa är huvudanledningar till att jag ser en investering i Inzile som en bra potentiell möjlighet till avkastning för mina fondandelsägare, säger Inge Heydorn, förvaltare på Thyra Hedge A. 

Inzile släpper snart PRO4, en utsläppsfri, eldriven lätt lastbil, i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa starkt de kommande åren. 

I slutet av juni rullar Inzile in på Nasdaq First North. Teckning av aktier sker bland annat via Nordnet och Avanza, till och med den 11 juni. 

För nedladdning av prospekt, anmälningssedlar samt emissionsteasers, se https://inzile.com/sv/investor-relations/,www.gwkapital.sesamt www.aktieinvest.se/inzile2019