Inziles styrelseledamot Håkan Örtenholm har köpt 500 000 aktier i bolaget, medan styrelseledamöterna Leif Lindqvist och Måns Sjöstedt vardera har köpt 100 000 aktier i bolaget. De föreslagna styrelseledamöterna i Inzile Yago Mendez och Rafael Escanez har köpt 200 000 aktier respektive 100 000 aktier i bolaget.

 – Jag är exalterad över Inziles framtid och jag tror verkligen på företagets nya strategi och planer. Det är därför jag investerar i en    betydande aktiepost i Inzile, kommenterar Håkan Örtenholm, styrelseledamot i Inzile.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04