Den nyvalda styrelseledamöterna Måns Sjöstedt och Håkan Örtenholm har köpt 100 000 respektive 25 000 aktier i Inzile AB (publ) (”Inzile”).  Därutöver har huvudägare och styrelseordförande Ragnar Åhgren förvärvat 100 000 aktier i Inzile. Nytillträdda tf. VDn Klas Åhgren har köpt 50 000 aktier i Inzile.

 – Jag är mycket nöjd med att ingå i Inziles nya styrelse och jag tror stenhårt på bolagets nya inriktning och strategi. Därför vill jag gärna äga en betydande aktiepost i Inzile, säger Måns Sjöstedt, styrelseledamot i Inzile.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04