Huvudägaren och styrelseledamoten i Inzile AB (publ) Ragnar Åhgren har valts till styrelsens ordförande. Ragnar Åhgren var till den 31 maj 2021 VD för Inzile. Ragnar Åhgren efterträder därmed Johan Svärd som beslutat att lämna Inziles styrelse på grund av sina krävande engagemang som delägare och styrelseledamot i andra bolag.

 – Det känns naturligt att jag som huvudägare nu tar ansvar för att leda styrelsen för Inzile i den fortsatta utvecklingen mot internationalisering och en breddning av produkt och kundsegment, kommenterar Ragnar Åhgren. Vi tackar Johan Svärd för ett förtjänstfullt arbete att, som ordförande, leda bolaget till notering och att därefter ta de första stegen ut på marknaden för eldrivna transportfordon, tillägger Ragnar Åhgren.

Förändringen i Inziles styrelse sker omgående.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, styrelseordförande, ragnar.ahgren@inzile.com, +46 73 356 89 89

Daniel Wedberg, CEO, daniel.wedberg@inzile.com, +46 70 285 42 55