Med anledning av elfordonsbolaget Inziles reviderade förvärvsavtal, som offentliggjordes den 5 augusti 2021, har Nasdaq gjort en ny bedömning av huruvida förvärvet föranleder en s.k. change of identity.

Nasdaq gör bedömningen att förvärvet inte ger upphov till en change of identity. Inzile behöver därmed inte genomgå någon ny noteringsprocess och bolagets observationsstatus på First North Growth Market kommer därmed inom kort tas bort.

För ytterligare information:

Daniel Wedberg, CEO, daniel.wedberg@inzile.com, +46 70 285 42 55

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04