Vid extra bolagsstämma den 18 februari 2022 i Inzile AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman, som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.inzile.com.

Bolagsstämman beslutade:

  • Stämman valde, i enlighet med förslag från bolagets majoritetsägare eFashion Championship PTE Ltd, Enrique Bañuelos, Gloria Bañuelos och Juan Carlos Del Rio till nya ledamöter i styrelsen. Ragnar Åhgren och Måns Sjöstedt avgår som ledamöter i styrelsen.

Styrelsen består härefter av Håkan Örtenholm (ordförande), Leif Lindqvist, Enrique Bañuelos, Gloria Bañuelosoch Juan Carlos
Del Rio.

 

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information:

Håkan Örtenholm, Arbetande Styrelseordförande Inzile, hakan.ortenholm@inzile.com, +46 72 296 94 63

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04