Styrelsen i Inzile AB (publ) (”Inzile”) har utsett Klas Åhgren som tillförordnad VD med omgående tillträde. Klas Åhgren har under perioden 2018-2021 varit kommersiellt ansvarig på Inzile och tillhör de större ägarna i bolaget.

Som en del av Inziles nya strategi kommer Klas Åhgren, delar av tiden, vara baserad på Mallorca för att därmed stärka bolagets närvaro på den internationella marknaden för segmentet hotels & resorts. 

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04