Som tidigare meddelats avgår Inziles VD Daniel Wedberg och kommer att lämna bolaget. Daniel Wedberg kvarstår som Inziles VD under en uppsägningstid om maximalt sex månader.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, Styrelseordförande i Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, +46 73 356 89 89