Daniel Wedberg kommer den 1 juni 2021 att tillträda som ny VD för elfordonsföretaget Inzile. Daniel Wedberg kommer närmast från en befattning som strategi- och utvecklingsdirektör i Scaniakoncernen.

Daniel Wedberg har erfarenhet från hela värdekedjan inom Scaniakoncernen, från teknisk utveckling till affärsutveckling. Daniel Wedberg har även varit med och grundat Scania Growth Capital och som VD där ansvarat för investering i och utveckling av ett antal startups.

Daniel Wedberg ersätter Ragnar Åhgren, nuvarande VD och huvudägare i Inzile.

För ytterligare information:

Johan Svärd, styrelseordförande Inzile, johan.svard@inzile.com, tel. 070-497 97 32

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, tel. 073-325 75 04