Inziles nya styrelse och ledning har gjort sin utvärdering och listar nedan viktiga beslut och steg som tagits för företagets framtid.

 • Inziles Plan 2022-2024 är, på grund av VD-skiftet, under revidering och kommer därför att publiceras inom de kommande månaderna.
   
 • Ordern från eFashion Championship avseende 96 Formel E-racingbilar, till ett totalt ordervärde av 80 MEUR, är försenad på grund av den uppskjutna starten av Formel E-mästerskapen. Därför kommer Inzile att fakturera de första 30% av denna order under H1 2022.
   
 • Under de senaste månaderna har Inzile framgångsrikt sänkt kostnaderna för att förbereda företaget för strategiförändringen.
   
 • Förhandlingar med en utvald grupp europeiska investerare pågår för ett framtida kapitaltillskott.
   
 • Enligt Inziles nya strategi kommer fokus att ligga på att bli en betydande business-to-business partner inom specialelfordon för segment som hotel & resort, last mile och små elfordon (SEV) för stadsbruk.
   
 • Inzile ska utveckla, producera och sälja elfordon av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
   
 • Last mile-fordon för storstäder, utvecklade i samarbete med QEV Technologies och med varumärket Inzile, kommer att lanseras under 2022.
   
 • Små elfordon (SEV) för stadsbruk kommer att erbjudas i samarbete med energibolag i Europa.
   
 • Inzile har påbörjat processen med att registrera ett dotterbolag i USA och förhandlingar pågår med inhemska partners på den amerikanska marknaden. I den första fasen kommer fokus att ligga på elektrifiering och konvertering av befintliga kommersiella fordon.
   
 • Inzile förhandlar om att elektrifiera och konvertera bussar med förbränningsmotorer i både norra Europa och i utvalda tillväxtländer.
 • Den offentliggjorda ordern till hotell- och resort-segmentet från Pinero Group, med ett ordervärde om 22 MSEK, kommer att generera den första kundfakturan under december månad 2021. Inzile har redan initierat utvecklingen av en ny serie hotell- och resort-fordon i samarbete med Pinero Group, inom ramen för företagens samriskbolag.
 • Inzilekoncernen har slutit avtal med World Tourism Organization (UNWTO) för att leda förändringen från den nuvarande fossila mobilitetssektorn inom turism till en globalt hållbar lösning inom elektromobilitet.
 • Norska Transportstyrelsen (Statens Vegvesen), har godkänt Inziles norska verksamhet för försäljning och leverans av Inzilefordon i Norge. Inzile Pro4 är nu godkänd för subventioner från Enova Norge om 50 KNOK per fordon.

För ytterligare information:

Yago Mendez, CEO Inzile, yago.mendez@inzile.com, +46 490 199 99

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04

Från den 1 mars 2022 kommer Inzile AB (publ) att kommunicera externt enbart på engelska.