Med hänvisning till den genomförda transaktionen, som tillkännagavs den 12 oktober, är Ragnar Åhgren, styrelseordförande i Inzile, glad över att välkomna eFashion Championship, med sin ägare Enrique Banuelos, som ny huvudägare.

 – Som ägare till 100% av eFashion Championship uttrycker jag min uppriktiga tacksamhet till alla aktieägare i Inzile – särskilt Inziles grundare Ragnar Åhgren och styrelseledamot Håkan Örtenholm (som presenterade oss) – som enhälligt har stöttat skapandet av det NYA INZILE, liksom till den nuvarande styrelsen och ledningsgruppen som har allt mitt stöd, så att de med totalt oberoende kan utveckla detta företag till en global ledare inom lösningar för elektromobilitet, säger Enrique Banuelos. Vi kommer att tillföra nya strategiska aktieägare som ger stöd och värde till Inzile genom att använda vårt globala nätverk för att öppna marknader och skapa möjligheter, fortsätter Enrique Banuelos. Som huvudägare i Inzile kommer jag att stödja strategin och viktiga beslut samt inspirera organisationen med filosofin från mitt företag eFashion Championship, avslutar Enrique Banuelos.

 – Med förvärvet av 80% av QEV Tech Holdings S.L. kommer Inzile att ta ett stort steg närmare vår vision att skapa ett fossilfritt samhälle med våra moderna transport- och servicelösningar, säger Ragnar Åhgren, styrelseordförande i Inzile. Denna transaktion kommer att innebära ett otroligt uppsving för Inzile som företag, fortsätter Ragnar Åhgren. Inzile kommer nu att införliva befintliga marknads- och försäljningskanaler för nya segment som resort-fordon och sportbilar och Inzile kommer bli moderbolag för försäljning och marknadsföring av elfordon, t ex. små bilar, last mile-fordon, bussar och specialfordon som vår befintliga Pro4, avslutar Ragnar Åhgren

I november 2021 kommer Inzile presentera sin nya plan för 2022-2024 för samtliga aktieägare.

För ytterligare information:

Klas Åhgren, tf VD Inzile, klas.ahgren@inzile.com, 070 985 58 02

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04