eFashion Championship PTE Ltd (“eFC”) är föreslaget att väljas in Inziles styrelse, som en egen representant, vid den extra bolagsstämman den 18 februari 2022.

Enrique Bañuelos, Juan Carlos del Rio och Gloria Bañuelos föreslås av eFC att bli en del av Inziles styrelse. Detta visar eFC-koncernens fulla stöd och engagemang för att utveckla företaget mot en global aktör inom elmobilitetslösningar.

Styrelseledamoten Måns Sjöstedt utses till VD för Inzile, då det är viktigt för Inzile att ha en stark lokal VD i Sverige. Förre VDn Yago Mendez kommer att fokusera på det kommande elmobilitetsprojektet i Barcelona och relationen med Inziles partner QEV Technologies.

Ragnar Åhgren lämnar styrelsen. Han kommer att fortsätta arbeta för koncernen, med fokus på utveckling av nya produkter och produktionsanläggningar.

– Inzile fokuserar nu sin strategi på att bli en av de globala ledarna inom elmobilitetslösningar, med stöd av alla aktieägare och arbetet från dess delvis nya styrelse och ledningsgrupp, säger Enrique Bañuelos, ägare av eFC. Vi kommer att ha en framtid full av positiva milstolpar som värdesätter företagets agerande och soliditet, avslutar Enrique Bañuelos.

För ytterligare information:

Håkan Örtenholm, Styrelseordförande Inzile, hakan.ortenholm@inzile.com, +46 72 296 94 63

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04