Inzile AB (publ) (”Inzile”), med sin lätta lastbil Pro4, har kvalificerat sig för svenska HBV:s (Husbyggnadsvaror) ramavtal avseende upphandling av elektriska arbetsfordon. Ramavtalet, värt upp till 189 MSEK, gäller i tre år med option på ytterligare ett år. Inzile är en av fyra godkända leverantörer.

Ramavtalet riktar sig till HBV:s medlemmar i Sveriges allmännyttiga bostadsföretag och förenklar deras inköp av eldrivna arbetsfordon, som främst används för skötsel av grönytor och fastighetsförvaltning.

– Inziles kvalificering för HBV:s ramavtal visar att vi har en konkurrenskraftig produkt som hjälper kunderna att gå över till fossilfria fordonslösningar och därmed bidra till att skapa hållbara städer och kommuner, säger Carsten Jörgensen, Sales & Product Manager på Inzile.

För ytterligare information:

Yago Mendez, CEO Inzile, yago.mendez@inzile.com, +46 490 199 99

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04