Inzile har tecknat ett ramavtal med Ramudden, som är en helhetsleverantör av arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. I ett första skede levereras sex fordon. Lastbilarna kommer användas till utkörning av material där utrymme och framkomlighet är begränsad. Inledningsvis kommer fordonen användas i storstadsregioner och sedan utvärderas. Detta är ett första steg för Ramudden in i elbilsvärlden, men sannolikt inte det sista. Ramudden har även verksamhet i Sveriges grannländer, t ex i Norge där elfordon står högt i kurs.

 – Ramudden har ett koncernövergripande mål att minska klimatpåverkan. Detta försöker vi uppnå genom att effektivisera våra transporter och öka användningen av fossilfria drivmedel. Men alla val är viktiga och valet att investera i ny teknik och ellastbilar är ytterligare ett bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Hans-Olov Blom, koncernchef för Ramudden.

 – Det är glädjande att allt fler branscher värdesätter våra elfordon och det helhetskoncept som vi erbjuder, säger Inziles VD Ragnar Åhgren. Ramudden ger oss en möjlighet att visa vad våra fordon går för inom logistik kring byggnation och entreprenad, fortsätter Ragnar Åhgren.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04