Inzile har tecknat ett ramavtal med Doorier, ett snabbväxande techbolag som erbjuder logistiklösningar inom last mile-leveranser. Inzile ska leverera totalt fyra elfordon till Doorier.

Doorier tillhandahåller last mile-leveranser med ankomst hos kunden inom samma dag. Företagets unika logistikmodell, byggd kring en Zero Carbon-modell, gör det möjligt att transportera effektivt med maximalt resursutnyttjande och minimala leveranstider. Doorier har idag kunder som Karma och Interflora.

 – Vi bidrar gärna med våra elfordon för att hjälpa nya kreativa logistikföretag att lösa ekvationen med snabba last mile-leveranser som samtidigt är skonsamma för miljön, kommenterar Klas Åhgren, sälj- och marknadschef på Inzile.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Rajesh Maddineni, CEO Doorier, rajesh@doorier.se,070 882 92 88