Inzile har tecknat ett ramavtal med Picsmart om leverans av eldrivna fordon av modellen Pro4 under 2020. Lastbilarna ska användas till distribution av dagligvaror hem till kunder. För Inzile innebär detta ett första steg in i ett nytt marknadssegment. 

Picsmarts affärsidé är att återlansera den lokala lanthandeln. För detta har Picsmart tagit fram en teknisk plattform som förenklar processen för både kunderna och de lokala handlarna. En hörnsten i företagets affärsidé är att leveranserna sker fossilfritt och att fordonen som används för detta är eldrivna. 

Inziles eldrivna lastbil Pro4 lämpar sig mycket väl för Picsmarts verksamhet och stärker konceptet med sitt unika utseende. Picsmart har därför tecknat ett ramavtal med Inzile som avser leverans av 10-28 fordon och omfattar helåret 2020.

– Det känns viktigt att tillsammans med Inziles elfordon få möjligheten att vara det företag som tar lead i miljöfrågan kopplat till framförallt lastmile inom daglig matvaruhandel. Inziles fordon passar vårt syfte perfekt och vi är därför väldigt glada för detta avtal, säger Christopher Heybroek, VD på Picsmart.

– Vi tror mycket på de bärande idéerna i Picsmarts verksamhet och vi vill gärna att våra fordon associeras med nya smarta affärsmodeller som bidrar till en bättre miljö i våra städer, menar Klas Åhgren, sälj- och marknadschef på Inzile.

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89