Inzile har slutit samarbetsavtal med Siemens Financial Services avseende kundfinansiering av Inziles arbetsfordon. Siemens lösning ger Inziles kunder möjlighet att hyra eller leasa fordonen över en i förväg bestämd tidsperiod. 

Hyreslösningar har blivit en allt mer efterfrågad finansieringsform på fordonsmarknaden eftersom många kunder vill nyttja transporttjänster utan att nödvändigtvis äga fordonen själva. Siemens Financial Services har lång erfarenhet av just sådana finansieringstjänster företag emellan. 

– Finansieringslösningar i form av hyra och leasing är en grundsten Inziles erbjudande till kunder inom såväl den kommunala  sektorn som på den privata marknaden. Det känns därför tryggt att få just Siemens som partner, säger Inziles VD Ragnar Åhgren.

Eftersom Siemens Financial Services även finns representerade i de europeiska länder där Inzile har för avsikt att etablera sig så underlättar detta samarbetsavtal företagets internationella expansion. 

Inzile har som mål att ständigt utveckla sin affärsmodell för att tillgodose kundernas och samhällets krav på hållbarhet. Att erbjuda uthyrning av arbetsfordonen är ett viktigt steg i den ambitionen eftersom Inzile då tar ansvar för sina produkter under hela produktlivscykeln. 

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89