Styrelsen för Inzile AB (publ) har idag, till följd av utbrottet av coronaviruset Covid-19 och med anledning av de beslut och rekommendationer som under den senaste tiden utfärdats av svenska regeringen och svenska myndigheter, beslutat att skjuta upp årsstämman. 

Årsstämman kommer således inte hållas den 20 maj 2020, som tidigare kommunicerats, utan styrelsen kommer att kalla till årsstämma i Inzile senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020 i enlighet med gällande lagstiftning.

Som en konsekvens av detta kommer även offentliggörandet av årsredovisningen för 2019 att skjutas upp.  

Bolaget har till dags dato inte upplevt några väsentliga negativa konsekvenser till följd av Covid-19 utan arbetar för fullt med att producera och leverera de första elfordonen till kunder. 

 

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89