Inzile gör en topprekrytering från Scania och anställer Daniel Wedberg som VD. Daniel har närmast varit strategi- och affärsutvecklingsdirektör och ingått i Scanias koncernledning.

Daniel Wedberg, strategi- och affärsutvecklingsdirektör och del av Scanias koncernledning, tillika VD för Scania Growth Capital blir ny VD för elfordonsbolaget Inzile.

 – Vi är väldigt glada att vi lyckats rekrytera Daniel Wedberg till Inzile. Han kommer, utöver sin ledarförmåga, tillföra Inzile såväl    gedigen kompetens inom automotive som erfarenhet från venture capital från Scaniakoncernen, säger Johan Svärd, styrelseordförande i Inzile.

 – Inzile är ett fantastiskt bolag som är perfekt positionerat för framtiden inom hållbara stadstransporter. Att få komma in i bolaget under denna spännande tid och kombinera medarbetarnas kunskap med mina år från fordonsindustrin och startupvärlden är en unik möjlighet, kommenterar Daniel Wedberg.

Nuvarande VD och grundare Ragnar Åhgren kommer att kvarstå inom Inzile och arbeta med affärsutveckling.

För ytterligare information:

Johan Svärd, styrelseordförande Inzile, johan.svard@inzile.com, tel. 070-497 97 32

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, tel. 073-325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl.15:45 CET.